Thursday, July 18, 2024

Mikä on totuutesi hinta?

Koen tämän kirjoituksen olevan yksi tärkeimpiä pitkään aikaan. Pyydän itsesi ja Siionin tähden lukemaan tämän loppuun asti.

"Osta totuutta, älä myy.." (San. 23:23)

Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista. (Gal. 2:11)

Pietari eli Keefas, oli langennut. Eikä vain langennut, vaan hänen johtajan esimerkkinsä oli tempaissut mukaansa Barnabbaan sekä muita veljiä. Pietarille oli tullut ihmispelko. Hän oli myynyt Raamatun totuuden ihmisten miellyttämisen ja ihmispelon alttarille. Hän, joka aikaisemmin oli saanut Herralta ilmestyksen (Apt. 10. luku) siitä, miten pakanat pelastuvat ilman Mooseksen lakia, kyykkäsi nyt ihmispelon vuoksi Raamatun perustotuuden edessä. Hän vetäytyi pakanoista, kun juutalaisia tuli paikalle. Ja hänen toimintansa antoi ymmärtää, että Mooseksen laki on vielä voimassa.

Lahjomaton Paavali

Paikalla oli kuitenkin eräs mies, joka oli rohkea kuin leijona. Paavali ei ollut ostettavissa, kun kyse oli Raamatun totuudesta, olipa sitten vastassa Jerusalemin Pietari tai taivaan enkeli. (Gal. 1:8) Paavalille ei merkinnyt sisäpiirit, oma maine eivätkä ystävyyssuhteet mitään, jos toisessa vaakakupissa oli Jumalan Sanan totuus. 

Niinpä Paavali nousi vastustamaan Pietaria vasten kasvoja. Ei ollut kyse salassa tapahtuneesta sielunhoidollisesta lankeemuksesta vaan seurakunnan johtajan julkisesta lankeamisesta pois totuudesta. Kun Jumalan kansan johtaja poikkeaa pois totuudesta, häntä tulee nuhdella ja ojentaa myös julkisesti. Ei siksi, että häntä häväistäisiin vaan siksi, että hänen toimintansa ohjaa pahimmillaan monia ihmisiä pois pelastuksesta ja Jumalan tahdosta. 

On eri asia, jos ns. penkkikristitty lankeaa salaa ryyppäämään. Se pitää hoitaa salassa eikä siitä saa puhua muille. Mutta jos Jumalan kansan johtaja lankeaa julkisesti pois Raamatusta, hänen käsiensä alla on pahimmillaan tuhansien lampaiden kohtalo. Silloin on kyse elämästä ja kuolemasta. Silloin pitää löytyä seurakunnasta rohkeita miehiä, jotka vastustavat johtajan harhaanmenoa vasten kasvoja. 

Paavali ei pelännyt, että hänet voitaisiin savustaa yhteisön ulkopuolelle. Hän ei pelännyt sitä, että hän menettäisi Pietarin ystävyyden, vaikka he olivat olleet todella läheisiä veljiä toisilleen. Eikä hän pelännyt sitä, että nyt "hän koskee Herran voideltuun". Ei. Hänen toimintansa oli mitä suurinta rakkautta Pietaria, Jumalan kansaa sekä Jumalaa kohtaan. Jos Paavali ei olisi puuttunut tuohon tilanteeseen, Sanan totuus olisi saattanut vääristyä ja kenties tuhansien uskonelämä olisi saastunut. Ja juuri tätä Paavalin esimerkkiä meidän tulisi seurata tänä kompromissikristillisyyden aikana. 

Väärin ymmärretty teksti

"Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä." (Room. 16:17)

Tätä kohtaa käytetään nykyään tuhottoman väärin seurakunnissa. Tästä kohdasta on levinnyt somessa todella vahingollista väärää tulkintaa. Luetaanpa siis tarkasti.

Tässä kehotetaan pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaa erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka olette saaneet. Huomaa nyt! Hajottaja on se, joka tuo väärän opin uskovien keskuuteen! Ei se, joka puuttuu siihen! Paavali ei ollut hajottaja tai eripuran kylväjä noustessaan vastustamaan Pietaria vasten kasvoja. Ei. Hänen oli mitä suurin rakentaja! Jeesus nimittäin käski repiä jokaisen väärän opin istutuksen pois maasta. (Matt. 15) 

Jeesuksen toiminta aiheutti valtavasti eripuraisuutta kansassa (Joh. 7:43). Jos eripuran aiheuttaja on aina harhassa, silloin Jeesus ja Paavalikin olivat harhassa. Luther aiheutti katolisessa kirkossa eripuraa. Kumpi oli enemmän harhassa: Luther vai Paavi?

Herra armahtakoon meitä näkemään sen, että uskonnollinen valtavirta on tuskin koskaan ollut totuuden airueena. Hajottajat löytyvät lähes aina valtavirran sisältä eikä niiltä, jotka Sanan pohjalta näyttävät toteen valtavirran totuudesta poispoikkeamisen.

Jokaisella uskovalla on velvollisuus koetella Sanalla jokaisen vanhimman sekä pastorin toiminta. Se ei ole vaihtoehto vaan käsky.

Jumalan mielipide ratkaisee

Huomaa, ettei nyt ole kyse seurakunnattomuudesta, hengellisestä irtolaisuudesta tai anarkiasta. Nyt on kyse siitä, mitä mieltä Jumala on asioista eikä siitä, mitä mieltä ihminen tai herätysliikkeen linja on. Vain Jumalan mielipide ratkaisee. 

On liikaa Jumalan miehiä, jotka ammentavat oppinsa teologisilta tiedekunnilta, kirkkoisiltä ja raamattukouluista. En tunne ketään väkevää Jumalan miestä, joka olisi saanut teologisesta koulutuksesta mitään hyvää lisävoitelua itselleen. Päinvastoin. Niistä on usein tarttunut matkaan jotain, mikä saastuttaa palvelutyön ja tyrehdyttää Hengen virrat. Kaikkina aikoina kaikille uskoville on riittänyt Raamattu ja terve seurakunta, jossa on Sanalle uskollinen lahjomaton vanhimmisto. Niin riittää tänäänkin.

Kutsusi hinta

Johannes Kastajalla olisi ollut omana aikanaan suora pääsy sen ajan papiston kermaan. Hän olisi syntyperänsä puolesta päässyt ilman ihmissuhdepeliä sen ajan hengellisen johtajiston syvimpään ytimeen. Johanneksen isä nimittäin oli arvostetun Abian joukko-osaston pappeja sekä äitikin oli Aaronin tyttäriä. Ainoana lapsena ja poikana pappeus olisi periytynyt syntymälahjana Johannekselle.

Mutta Johanneksella oli toisenlainen kutsu, erämaan kutsu, profeetan kutsu ja parannussaarnaajan kutsu. Uskon hänen tietäneen, että ylipappien Kaifaksen ja Hannaan rinnalla hän olisi joutunut myymään oman parannussanomansa terävimmän kärjen. Hän ei olisi voinut suorittaa Jumalalta saatua kutsuaan korruptoituneessa uskonnollisessa valtakoneistossa, jossa Jumalan sanaa muokattiin yhteisön edun nimissä milloin mihinkin muottiin.

Tuossa "hyväveli järjestelmässä" täytyi alistua valtaapitävien johtajien näkemyksiin, vaikka heidän tulkintansa oli räikeästi totuutta vastaan. Johannes tiesi tämän hyvin tarkasti. Hänellä oli rohkeus nousta näitä "kyykäärmeiden sikiöitä" vastaan, jotka olivat myyneet totuutta pala palalta, ja saaneet Jumalan kansan edustajat kyykkäämään pienissä ja suurissa asioissa, mitä Raamatun totuuteen tulee. Lopulta totuudesta tuli asia, josta voitiin neuvotella ja keskustella. Lopuksi löydettiin kultainen keskitie, joka sopi kaikille osapuolille. Niin. Kaikille paitsi Jumalalle. Ja siksi Siion oli joutunut noin 400 vuodeksi ennen Johannes Kastajaa kuolleeseen "kultaisen keskitien" tilaan, jossa totuus oli myyty valtaapitävien pappien hyväksynnän alttarille.

Kova hinta

Johanneksen rohkeus, sanoma ja kutsu johtivat hänet erilleen uskonnollisista yhteisöistä. Ei Johannes ollut eriseurainen vaan hän oli Jumalan sanan suhteen ehdoton. Johannes Kastaja ja Jumala olivat yhdessä enemmistä ja uskonnollinen ihmismassainen valtakoneisto oli kompromisseineen vähemmistö. Johannes uskalsi nousta pappien, johtajien ja kuninkaiden kompromisseja, väärää Raamatun tulkintaa sekä syntielämää vastaan. Ja se maksoi Johannekselle maineen, elämän sekä lopulta hengen.

Mutta Johannekselle ei mikään muu merkinnyt kuin se, että hän on Kutsujalleen mieliksi. Ja Jeesuksen sanat paljastivat sen, että Taivas kunnioitti tuota miestä enemmän kuin ketään muuta ihmistä. (Matt. 11:11)

Tänään

Mitä luulet, kuinka monet julistajat ovat vaienneet tänään totuudesta, kun olisi pitänyt Paavalin tavoin nousta vastustamaan Jumalan kansan johtajan epäraamatullista oppia? Moniko heistä on myynyt totuuden yhteisen sovun alttarille? He ovat säilyttäneet asemansa uskonnollisen valtakoneiston sisäpiirissä, mutta menettäneet Taivaan arvostuksen. Heille ei voida uskoa enempää, koska heillä ei ole rohkeutta uida vastavirtaan silloin, kun totuus on kaupan. 

Meillä on liikaa kirkkokuntia ja uskonnollisia järjestöjä, joissa on "tilaa kaikenlaisille mielipiteille". Voi miten kauniin ja humaanin kuuloinen lausahdus tuo onkaan! Mutta siinä on jotain samaa kompromissia, jota käärme tarjosi Eevalle. Niin kuin edesmennyt Jumalan mies Pentti Tynjälä sanoi: "Ensimmäinen raamatuntulkintaseminaari pidettiin paratiisissa käärmeen toimesta." Käärme haluaa aina neuvotella ja keskustella kompromissin ja kaikille sopivan muokatun totuuden.

Entä mitä ajattelet moniko aikamme kutsun saanut julistaja on myynyt oman profeetallisen sanomansa ja kutsunsa piireihin pääsyn hinnalla? Toisin kuin Johannes Kastaja, he ovat vain vaienneet määrätyistä asioista, jotka saavat "turhaa eripuraa" aikaan, ja näin ovat säilyttäneet oman asemansa uskonnollisessa valtahierarkiassa. Aikamme Jumalan sanan alennusmyyjillä on näkyvä rooli uskonnollisella kentällä ja tärkeiden miesten hyväksyntä, mutta se on ostettu Jumalan silmissä liian kalliilla hinnalla. He ovat joutuneet luopumaan sanomansa terävimmästä kärjestä, Sanan koko totuudesta ja näin myyneet tietämättään kutsunsa ihmisten hyväksynnän ja maineen alttarille.

Missä he ovat?

Missä siis ovat aikamme "Paavalit", jotka nousevat Jumalan kansan johtajaa vastaan julkisesti, kun tämä poikkeaa Sanan perustotuuksista? Missä ovat Johannes Kastajat, joille ei merkitse ihmisten hyväksyntä, sopu, ystävyyssuhteet tai asema mitään Totuuden rinnalla? Pelkään, että he istuvat uskonnollisen valtakoneiston ytimessä suussaan kultaiset kuolaimet, joilla totuutensa myyneet johtajat ovat heidät valjastaneet. Heillä on maallinen palkka, asema ja raha, kunhan he vain vaikenevat johtajien synneistä ja epäraamatullisesta toiminnasta. Heidät on ostettu vaikenemaan määrätyistä asioista, jotta yhteinen sopu säilyisi. Uskonnollisen yhteisön säännöt ja linjat ovat saaneet heidät luovimaan johtajiensa mielipiteiden hyväksi, ja näin he ovat tietämättään kadottaneet kutsunsa ja voitelunsa. Heistä on tullut uskonnollisia kaleeriorjia, jotka ovat kadottaneet sen, minkä Jumala heille kerran uskoi.

Onko siis ihme, ettei ole herätystä, jos Sanan julistajat ovat myyneet totuuden?

"Oikeus työnnetään takaperin, ja vanhurskaus seisoo kaukana, sillä totuus kompastelee torilla, suoruus ei voi sisälle tulla." (Jes. 59:14)

Oikeus on käännetty ylösalaisin ja totuus on kompastunut, kun siitä on tehty mielipideasia. Suora tie on tehty mutkikkaaksi "kultaiseksi keskitieksi", joka sopii kaikille. Niin. Kaikille paitsi Jumalalle. Ja siksi meillä ei ole todellista herätystä. Väkeä ja kuohuntaa on, mutta ei herätystä.

Viimeisin villitys

Viimeisimpänä villityksenä on oppi nimeltä "OSITTAINEN PRETERISMI", joka kieltää juutalaisten paluumuuton Israeliin olevan Raamatussa ennustettu lopunajan tapahtuma. He eivät usko etnisen juutalaisen kansan olevan enää Jumalan omaisuuskansaa. Monet heistä kieltävät antikristuksen ja pedon merkin konkreettisen tulemisen, ja selittävät lähes kaikkien lopunajan tapahtumien tapahtuneen jo Raamatun aikana. Herra varjelkoon meidät tästä opista, joka jo salaa leviää pinnan alla. Se on opittu teologisista kouluista ja selitysteoksista eikä Raamatusta ja sitä levittävät jo monet Herran palvelijat. Nouskaamme rohkeasti sitäkin oppia vastaan, ettei monet nuoremme tule siitä saastutetuksi.

Oi Herra! Anna meille voima olla yhtä rohkeita kuin Paavali ja Johannes Kastaja olivat. Pois se, että me koskaan myisimme Sanasi totuutta, olipa kyse pienestä tai suuresta asiasta. Anna meille viisaus ja voima selviytyä sinun meille antamasta kutsusta voittajana, totuutta myymättä, ja kerran kaiken suoritettuamme pysyä itse pystyssä tämän antikristillisen, korruptoituneen, uskonnollisen ja pahan ajan keskellä.

Aamen.

Tuesday, July 16, 2024

Lahjomaton

 "..siihen aikaan kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, erämaassa.."

(Luuk. 3:2)

Valtavan paljonpuhuva kohta.

Noihin aikoihin Jumalan sana ei tullut kenellekään muulle kuin oudolle erämaan miehelle, jota ei otettu ainoaankaan synagogaan opettamaan. Hän ei ollut ostettavissa yhdenkään kuppikunnan "linjoihin" eikä ylipappien ikeisiin. 

Hän oli uskonnollisen maailman suuresti vihaama mies. Hänen häikäilemätön sanomansa allekirjoitti hänen kuolemantuomionsa ennen kuin hänen tehtävänsä oli ehtinyt kunnolla edes alkaa.

Hän puuttui lahjomattomasti jokaiseen uskonnollisen ja sekulaarin maailman mätäpaiseeseen, joka ei ollut sopusoinnussa Jumalan Sanan kanssa. Ja se vei hänen päänsä mestaajan kirveen alle.

Jumalan sana ei tullut tuona aikana yhdellekään papille, ylipapille tai teologille. Se tuli yhdelle ainoalle juntille, halveksitulle sekä turhakkeena pidetylle huutajalle, joka lähetettiin huutamaan häikäilemättömän röyhkeästi parannussanoma koko kansakunnalle.

Ja tuo mies herätti kokonaisen kansakunnan synnin unesta. Vain hän yksin, kun Jumala oli antanut hänelle Sanansa ja voitelunsa.

Näinä aikoina Johannes Kastajan esimerkki puhuu meille ehkä enemmän kuin koskaan.

Thursday, June 6, 2024

OSITTAISEN PRETERISTIN PALJASTUSKOE

Jos ei ole varma, onko oma pastori tai työntekijä osittainen preteristi, seuraavat kysymykset paljastavat paljon. 

Kannattaa vaatia nykyään melkein jo lähes jokaiselta pastorilla SELKEÄ JA SUORA vastaus näihin kysymyksiin (ole todella tarkka sanamuodoissa, he ovat liukkaita): 

1. Ovatko nykyiset Israelissa tai muualla asuvat etniset juutalaiset Jumalan omaisuuskansaa? (kyllä vai ei, ei selittelyä)

2. Onko juutalaisten v. 1948 jälkeinen muutto Israelin maahan Raamatun profetioiden täyttymistä? (kyllä vai ei, ei selittelyä)

3. Tuleeko enää ihminen-maailmanvaltias antikristusta? (kyllä vai ei, ei selittelyä)

4. Tuleeko enää oikeaan käteen tai otsaan otettavaa pedon merkkiä? (kyllä vai ei, ei selittelyä)

5. Onko Ilmestyskirja toteutunut 18. lukuun asti? (kyllä vai ei, ei selittelyä)

6. Onko 2. Tess. 2. luvun Laittomuuden ihminen tullut temppelin tuhon aikoihin noin v. 70 jKr? (kyllä vai ei, ei selittelyä)

7. Tuhosiko Jeesus jotenkin "tuomion tulemisessa" tuon Laittomuuden ihmisen (2.Tess. 2. luku) jo temppelin tuhon aikoihin noin v. 70 jKr? (kyllä vai ei, ei selittelyä)

8. Onko Matt 24:1-35 jakeet toteutuneet 1. vuosisadalla kaikki tai lähes kaikki? (kyllä vai ei, ei selittelyä)

9. Oliko Matt 24. luvun 30-31 Jeesuksen pilvissä tulo symboliikkaa, joka toteutui temppelin tuhon aikoihin noin v. 70 jKr "tuomion tulemisena"? (kyllä vai ei, ei selittelyä)

10. Koskeeko mikään Vanhan Testamentin profetia tällä hetkellä Israelin maassa asuvaa etnistä juutalaista kansaa tulevaisuudessa? (kyllä vai ei, ei selittelyä)

Näihin kymmeneen kysymykseen kuka tahansa raitis uskova voi vastata SELVÄN "kyllä/ei" vastaukset. 

Osittainen preteristi alkaa kiertelemään eikä sano suoraan tai sitten vastaa vastoin Raamatun selkeää ilmoitusta. Kannattaa kopioida kysymykset ja kysyä, jos epäilet hengellisen työntekijää osittaiseksi preteristiksi, ja haluat asiaan varmistuksen.

Huom! Varo sumuttavia vastakysymyksiä! "Onko Jumalalla kaksi kansaa?" tai "Miten määrittelet sanan 'juutalainen'?" Nämä kysymykset ovat vakiovastauksia usein osittaisella preteristillä. He vastaavat kysymykseesi kysymyksellä ja pyrkivät sumuttamaan täten sinua.

Huom! Osittainen preteristi sumuttaa mahdollisesti sinua myös sillä, että hän kieltää olevansa preteristi ja sanoo preterismiä harhaopiksi. Mutta tällä kaikella hän tarkoittaa täyspreterismiä ja siirtää huomion pois siitä, että juuri hän itse on osittainen preteristi ja vastaa todennäköisesti em. 1-10 kysymyksiin Raamatun ilmoituksen vastaisesti ja väärin.

Tässä sinulle lopuksi KAHDEKSAN loistavaa puhetta osittaista preterismiä vastaan. Ampuvat tuon opin loistavasti alas. Jaa niitä joka puolella rokotuksena. Erityisesti nuorille.

Pauli Rahkonen

https://m.youtube.com/watch?v=k-iu0bdbji0&pp=ygUZcGF1bGkgcmFoa29uZW4gcHJldGVyaXNtaQ%3D%3D

Tomi Pönni

Osa1

https://youtu.be/lm0yRA3AS_0?si=DYuyNgYafsee2EI5

Osa 2

https://m.youtube.com/watch?v=k_D2Yr7xxYE&t=181s

Osa 3

https://youtu.be/lQT6f4Hpb7A?si=Zp21-YIC9hS0Ilg4

Osa 4

https://m.youtube.com/watch?v=G7dmaDFwAcE&t=2s

Osa 5

https://youtu.be/oVjiVY_13aU?si=GTUAYmZyF60nBmIB

Mauno Mattila

https://m.youtube.com/watch?v=op_Z2nU-xag

Juhani Laukkonen, Antti Ylipelkonen ja Risto Kujala

https://youtu.be/NExRnv8TljM?si=JisSdXs50EBDXF0P

Lisäksi tässä minulta KOLME kirjoitusta viime talvelta, jossa kumotaan kattavasti osittainen preterismi:

Osa1

https://puhdastakultaa.blogspot.com/2024/01/rokotus-leviavaa-oppia-vastaan-osa-1.html?m=1

Osa2

https://puhdastakultaa.blogspot.com/2024/01/vaittaa-etta-taman-kirjoituksen-aihe-on.html?m=1

Osa3

https://puhdastakultaa.blogspot.com/2024/02/osittainen-preterismi-miksi-se-pitaa.html?m=1

Saturday, June 1, 2024

Poika helvetissä

"Isä Aabraham, armahda minua... sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!"

(Luuk. 16:24)

Nämä sanat saavat minut lähes kalpeaksi kauhusta. Katso hetken tuota tilannetta kanssani.

Poika helvetin esikartanossa

Uskovan suvun poika oli pelleillyt synnin kanssa, kunnes oli käynyt peruuttamaton vahinko. Koitti hetki, jolloin uskovien ystävien rukoukset eivät enää kantaneet. Esirukousten turvaverkko oli venynyt niin pitkälle kuin se tässä ajassa voi. Mutta nyt se repesi, ja poika tippui suoraan helvetin esikartanon liekkeihin. Kaikki oli hetkessä lopullisesti ohi. Ikuisuus hirvittävimmässä paikassa oli alkanut. Ikuinen tuska ja päättymätön vaiva. Miljardeja vuosia loppumattomasti helvetin liekeissä ilman lievitystä ja toivoa. Jumala ei koskaan enää kuulisi häntä.

Nyt hän näki isovanhempansa paratiisissa ja huusi häntä avuksi. Hän huusi kuin pieni lapsi, joka apua pyytäessään pääsee äidin ja isän lohdutuksen turviin. Mutta nyt mitään liennytystä ei annettu. Poika tiesi olevansa ikuisuuden yksin näissä liekeissä, mutta silti hän lapsen lailla parkaisi tuskaisen huudon isänsä puoleen. Mutta tuo huuto ei koskaan tulisi auttamaan häntä. Jumala, uskova suku eivätkä pastorit enää koskaan auttaisi häntä.

Helvetin esikartanon liekit nuoleskelivat pojan sielua samaan aikaan, kun hän huusi "Armahda minua!" Mutta ei armoa, ei lohtua, ei turvaa eikä enää ikinä myötätuntoa. Helvetin esikartano oli paikka, minne Jumala ei koskaan enää katsoisi. Tuolla pojalla oli helvetin esikartanossa oma loossinsa, jonne ei kavereita päästetty jakamaan samaa kohtaloa. Ei ollut kohtalotovereita eikä erätaukoa, jonka aikana saisi hiukan vetää happea.

Vastuumme

Jos me uskovina tiedämme tuon kaiken olevan totta, miksi me voimme elää niin kuin elämme? Miksi niin usein emme tunne pienintäkään surua niiden miljoonien puolesta, jotka ensi viikolla menevä helvetin esikartanon liekkeihin ikuisuudeksi? 

Onko Jumala meille edes todellinen, jos voimme elää tässä järjettömässä välinpitämättömyydessä sillä aikaa, kun ympärillämme ihmisiä kulkee tuohon paikkaan? 

Ja miten me uskallamme leikkiä ikuisuudellamme? Miten me uskallamme elää epärehellisyydessä, valheessa, puolisoja vaihtaen, pornon kanssa flirttaillen, aikamme tämän maailman tarjonnan perässä juoksemiseen ja Jeesusta niin käsittämättömän vähän kaivaten? Olemmeko kihloissa tämän maailman kanssa emmekä Jeesuksen morsian? Onko seurakunta naimisissa maailman kanssa? Se on aviorikosta Jeesusta kohtaan!

Miten me voimme rakastaa tätä maailmaa niin paljon ja kuvitella, että on jokin hyper-armo, joka vie meidät muuttumattomalla sydämellä taivaaseen? 

Miksi emme anna kaikkeamme Jeesukselle, joka on valmistanut pakotien helvetistä? Emmekö usko enää ikuisuuden olevan aivan askeleen päässä? Sanomme tuntevamme Hänet, mutta elämämme ja ajankäyttömme osoittavat Hänen olevan vain uskonnollinen illuusio - vain keppihevonen ja vakuutus, jonka olemme hankkineet varmuuden vuoksi, jos ikuisuus onkin totta. Myöntäkäämme, elämme aivan kuin emme uskoisi Häneen!

Siksi rukoukseni on tänään: Oi Herra maalaa ikuisuus silmiemme eteen! Näytä meille, miten lopullinen helvetti on. Varjele meitä leikkimästä synnillä ja armolla! Anna elämämme olla uhri sinulle, jonka kautta Sinä voisi tavoittaa kadotetut sielut, joilla on vielä toivoa. Hinnalla ei ole väliä. Maineella ei ole väliä. Ihmisten pilkalla, vainolla ja vihalla ei ole väliä, kunhan vain elämäni kautta edes yksi voisi välttää helvetin esikartanoon joutumisen.

Sinä

Tiedätkö ystäväni, ikuisuus alkaa ihan pian sinun kohdallasi. Kohtaat sen yksin. Ja ikuisuudessa ei armoa enää anneta. Armon pitäisi muuttaa sinut nyt, jos mielit välttää nuo helvetin esikartanon liekit. Niin. Sen armon, joka vapauttaa sinut synnin vallasta rakastamaan Jeesusta teoissa ja totuudessa.

Thursday, May 30, 2024

Pakene tulevaa vihaa!

"..minulla on kova tuska tässä liekissä!" (16:24)

Ajattele. Helvetin esikartano on täynnä näitä "rikkaita miehiä", jotka tuntevat siellä ollessaan Raamattunsa. He pelasivat aikanaan helmasyntiensä kanssa venäläistä rulettia ja hävisivät. Hetkessä peli oli pelattu ja armonovi suljettu. Lopullisesti.

Nyt he huutavat tuskissaan helvetin esikartanossa tietäen joka hetki, että pian on tuomiopäivä, jolloin heidät heitetään ikuisuudeksi helvettiin perkeleen kanssa. Se on ikuinen tuomio ja ikuinen piina. Heitä vaivataan öin ja päivin. Ja heidän vaivansa savu on nouseva iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja mikä pahinta, Jumala ei koskaan enää kuule eikä vastaa heidän avunhuutoonsa! He ovat koko ikuisuuden yksin, hylättyjä ja sille ei tule koskaan loppua.

Heidän silmiensä edestä vilisee läpi ikuisuuden kaikki ne hukatut Jumalan kutsut ja sydämen paaduttamiset. He haluaisivat vielä kerran tehdä parannuksen, mutta sitä mahdollisuutta ei koskaan enää anneta.

Ja tästäkö ei saisi varoittaa? Tätäkö totuutta pitäisi piilotella? Tämäkö on henkistä väkivaltaa? Pitäisikö synnissä eläviä saattohoitaa helvettiin? Suurinta henkistä väkivaltaa on olla varoittamatta ihmisiä tästä kaikella vakavuudella.

Kristitty, joka ei tunne tuskaa tämän totuuden vuoksi, on maailmankaikkeuden sokein ja sadistisin ihminen. Hän tietää, mikä synnissä eläviä odottaa, mutta ei tee mitään. Hän tunsi parannuksen välttämättömyyden, synnin vakavuuden ja Jeesuksen, mutta Hän salli kaiken tämän tapahtua.

Voiko sellaista katsoa läpi sormien?

Sunday, May 19, 2024

Yksinäisen miehen tie

Mitä tapahtuisi, jos ensi viikolla Herra vastaisi meidän rukouksiimme, ja Hän laskisi Apostolien tekojen aikaisen Jumalan pelon ja Pyhyyden ilmapiirin jokaiseen vapaiden suuntien seurakuntaan? Siis sen ilmapiirin, missä valehtelijat kaatuivat kuolleina maahan? 

Uskaltaisimmeko pyytää sitä enää joka sunnuntai, jos näkisimme ne ruumiskasat ennalta?

Ja toisaalta, onko meillä varaa olla pyytämättä? Olemmeko niin tottuneita valheeseen, että Aito Oikea sekä Totuus pelottavat? Uskottelemmeko me aidoksi kristillisyydeksi ja puhtaaksi kullaksi jotain sellaista, joka onkin vain kissankultaa ja valhetta?

Onko niin, että synnymme tämän uskonnollisen valheen ja petoksen sisälle, elämme siinä ja kuolemme siinä, saamatta koskaan tietää, mitä Jumalalla olisi ollut tarjota meille?

Onko niin, että Hän haluaisi antaa enemmän mutta ei voi, koska me emme nyky-kristillisyydessä kestäisi sitä? 

Mitä ikinä se maksaa, nyt on aika etsiä Herraa. Nyt on aika lopettaa ihmisten ja uskonnollisen valtavirran miellyttäminen, ja etsiä vain sitä, mikä tulee Häneltä. Meillä ei ole vaihtoehtoja. Olemme  kauan sitten jo kadottaneet Apostolien tekojen kristillisyyden, joka on ainut normaali, minkä Raamattu tuntee.

Näytä minulle yksikin suuri Jumalan mies Raamatusta tai historiasta, joka kulki uskonnollisen valtavirran ja aikansa kristillisen muodin mukana! Niitä ei ole! 

Jumalan miehen tie on hyvin yksinäisen miehen tie. Niin yksinäisen miehen tie, että kalpenisimme kauhusta, jos saisimme tietää sen totuuden pohjaan asti.

Ja silti, meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin astua tuolle tielle ja maksaa hinta, yksinäisyyden hinta.

Kaikkina aikoina Jumalalle on riittänyt herätykseen vain yksi mies. Koskaan Hän ei ole tarvinnut enempää. Löytääkö Hän tuon miehen tänään? (Hes. 22:30)

Friday, April 5, 2024

Langenneen uskovan etsikkoaika

Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne.. (Hepr. 3:15)

Oletko ajatellut, että Herra antaa uskoville myös etsikkoajan, jos nämä leikkivät synnillä?

Tyatiran Iisebel sai aikaa parannukseen.

Safira sai yhden kysymyksen verran aikaa parannukseen.

Juudas sai ilmeisesti useamman vuoden aikaa parannukseen.

Noita Simon sai ainakin yhden mahdollisuuden parannukseen.

Tyhmät neitsyet saivat pitkän etsikkojan, mutta he nukkuivat aikansa ohi.

Nämä kaikki uskovat, tai uskovien seurassa kulkevat, ihmiset menivät etsikkoaikansa ohi. Synnillä leikkiminen maksoi heille useimmille (ehkä jopa kaikille) taivaspaikan.

Me uskovina luulemme, että synnillä voi leikkiä. Mutta ei ole meidän käsissämme, kuinka kauan aikaa meille annetaan parannukseen. Toisille annettiin vain yhden kysymyksen verran. 

Näinä aikoina ei ole mitään niin tärkeää kuin pysyä niin kaukana synnistä kuin voi, ja niin lähellä Jeesusta kuin on mahdollista.

Saturday, March 9, 2024

Näky Majesteetista

Katso Jeesusta Ilmestyskirja 1. luvussa.

Majesteetti on noussut valtaistuimeltaan. Hän on lähtenyt ennen lopunajan suuria tuomion aikoja vielä viimeiselle tarkastuskäynnille kultaisten lampunjalkojen keskelle. Ne ovat Hänen aarteitaan. Ne ovat Hänen omaisuutensa, jonka Hän on omalla verellään Golgatalla hankkinut itselleen.

Hän näkee niissä ennen yön pimeintä hetkeä jotain sellaista, mikä pitää morsiamen kahlittuna maan tomuun. Hänen tulisilmänsä skannaavat kunkin seurakunnan jokaista tahraa ja ryppyä. Ei siksi, että Hän saisi syyn tuomita heidät. Ei. Vaan siksi, että Hän on kuin lastaan rakastava äiti, joka ei salli minkään asian vahingoittaa lastaan. Hän on kuin morsiantaan rakastava sulhanen, joka odotetaan rakkaimmaltaan uskollisuutta ja puhtautta ennen hääaamun koittoa.

Ja sen vuoksi Hän sanoo: "Se minulla on sinua vastaan..." Hän sanoo tuon lauseen, jotta he olisivat valmiit Ilmestyskirjan loppuosaan. Hän sanoo nuo sanat siksi, että morsian kestäisi sen, mitä seuraavissa luvuissa tulee tapahtumaan.

Näen tämä kuvan tapahtuvan nyt Suomen Siionissa. Lunastaja on saapunut Siioniin.  Hän käyskentelee lampunjalkojen - seurakuntansa - keskellä. Hänen tulisilmänsä näkevät kaiken. Ja valitettavasti kaikki ei miellytä Häntä. Hän antaa mahdollisuuden valmistautua tulevaan. Siksi Hänen on paljastettava seurakunnan synti, jotta he olisivat valmiit tulevaan.

"Ole joka hetki valmis. Ole kaikista pahimpaan mahdolliseen valmis." Uskon syydämessäni, että nämä sanat kaikuvat nyt koko Suomen Siionin yllä. Aikaa ei ole enää paljon valmistautua.

Autuas se, joka ottaa Hänen Sanastaan nyt vaarin. Raamatun profeetallinen Sana toteutuu nyt rutosti ja lopullisesti. 

Jos elämässäsi on mitä tahansa kuntoon laitettavaa Jumalan edessä, tee se nyt. Yön pimein hetki on pian käsillä. Silloin lamppusi on oltava palavana.

Monday, February 12, 2024

Osittainen preterismi - miksi se pitää hylätä?

Huom! Ennen tätä kirjoitusta pyydän lukemaan edelliset tekstini "Rokotus leviävää oppia vastaan, osa 1" ja "Rokotus leviävää oppia vastaan, osa 2".

Käsittelen seuraavassa osittaista preterismiä ja sen parissa USEIN esiintyviä näkemyksiä. Osittaisen preterismin sisällä on hieman ns. subvariantteja eli alalajeja. Tässä tekstissä ei ole luonnollisesti mahdollista käydä jokaista alalajia läpi. 

_______________________________________________________________________________________________

Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti. (Room. 9:28)

Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2. Piet. 1:19)

Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. (Mark. 13:29)

Lue tarkkaan edellä olevat Raamatun kohdat. Herra haluaa, että me tunnemme ja ymmärrämme ajan, jossa me elämme. Jeesus on edellä ilmoittanut lopunajan tapahtumat meille pimeässä loistavaksi lampuksi, jonka valossa kykenemme näkemään tämän pimeyden keskellä.

Lopunajan tapahtumat vyöryvät ylitsemme kuin synnytystuskat naisella. Ne alkavat harvoina  supistuksina. Mutta juuri ennen lapsen syntymää supistukset tulevat hyvin tiheänä. Ja lopulta noiden kipujen keskellä lapsi syntyy maailmaan. Nyt Jeesus vertaa Hänen tulemustaan synnytystuskiin. (Matt. 24:8) Ne alkavat harvalukuisina, mutta loppua kohden ne tapahtuvat suurella nopeudella ja kuin vyörynä maailman yli.

Raamattu kertoo meille valtavan määrän lopunajan tapahtumia merkiksi Jeesuksen paluusta. Niiden tehtävänä on nostattaa meidän katse tulevaan: Pian vapaus koittaa! Pian Jeesus saapuu! Ne ovat aivan kuin välttämätön paha matkalla kohden loppua. Niiden ei tule säikäyttää meitä, koska Herra on ne edeltä meille jo ilmoittanut lohduksi ja rohkaisuksi; Jumalalla on kaikki hallinnassa. Hän on kaiken edeltä tiennyt ja nähnyt. Hän on ilmoittanut meille, miten kaikki tulee lopunaikana menemään. Ja siitä me tiedämme, että Hän valvoo Sanaansa ja omaa laumaansa, kun pidämme kiinni Hänen lupauksistaan.

Toteutuneita profetioita

Tutkijoiden mukaan Eufrat-virta on kuivumassa vuoteen 2040 mennessä. Ilmestyskirja ennustaa tämän tapahtuvan hieman ennen Jeesuksen takaisintuloa. (Ilm. 16:12) Se aika on nyt käsillä.

Ilmestyskirjan mukaan juuri ennen Jeesuksen tuloa on suuri ilmastonlämpenemisen aalto. (Ilm. 16:8) Ihmiset paahtuvat kuumuudessa. Tästä puhuu myös Jesaja 24. luku. Kyse on Jumalan tuomiosta, koska ihmiset ovat muuttaneet vanhurskaat Jumalan lait jumalattomuuteen. Kuulostaako tutulta? Ilmastonlämpeneminen on kiihtyvässä vauhdissa. Jokainen vuosi nykyään rikkoo edellisvuoden ennätykset. Ihmiset paahtuvat nyt jo kuumuuteen monin paikoin.

Raamattu myös puhuu lumen ja rakeiden kätköpaikoista. Ne on säästetty ahdistuksen aikaa varten merkiksi ihmiskunnalle. (Job 38:21-22) Napajäätiköt, Alpit ja vuoristojen jäät ovat sulamassa kiihtyvällä vauhdilla. Tämäkin ennustus on käymässä toteen.

Jeesus puhuu Matt. 24. ja Luuk. 21. luvuissa sodista, nälänhädästä, kulkutaudeista, luonnonmullistuksista, luonnonvoimien järkkymisistä, tsunamin kaltaisista hyökyaalloista, ihmisten hädästä ja murheesta luonnonvoimien riehuessa ja järkkyessä. Se on juuri tätä päivää. Sekulaari maailma puhuu jatkuvasti "ilmastoahdistuksesta", jonka edessä nuoret ja vanhat menettävät mielenrauhansa. Luuk. 21:26 kertoo, miten ihmiset jopa menehtyvät peljätessään, mikä maata kohtaa. Se on tätä päivää. Ja se toteutuu meidän silmiemme edessä.

Jesaja 24. luku sanoo, että maa on saastunut ihmisten jalkojen alla. Sekin on tätä päivää. Maan saastuttaminen oli mahdotonta tuohon aikaan, mutta nykyajan teknologian ja kehityksen sivutuotteena maa on todellakin saastunut. Meret ovat täynnä mikromuovia, ilmasto on saasteista ja ydinaseet ovat aiheuttaneet potentiaalisen uhan koko maailman tuhoutumiselle.

Ilmestyskirjan 8. luku puhuu meille siitä, miten tulevaisuudessa kolmasosa meristä saastui, ja paljon ihmisiä kuoli sen seurauksena. Myös kolmasosa puista tuhoutui tulessa sekä kolmasosa merenelävistä kuoli meren saastuessa. Meren saastuttaminen ei ollut mahdollista vielä 2000 vuotta sitten. Mutta tänään se on mahdollista vain muutaman atomipommin seurauksena. Samoin metsäpalot ovat arkipäivää ilmastonlämpenemisen seurauksena. Amazonin ja Kalifornian metsäpalot silmiemme edessä todistavat kehityksen suunnan. Aikamme kehittynyt sotateollisuus kykenisi hetkessä tuhoamaan moneen kertaan maapallon. 2000 vuotta sitten tuo ei ollut mitenkään mahdollista toteuttaa.

2. Tessalonikalaiskirjeen 2. luku puhuu suuresta luopumuksesta. Samoin Jeesus puhuu vääristä ekstyttävistä kristuksista eli ns. "voidelluista", joita on ennen Hänen tuloaan eri puolilla, ja jotka eksyttvät monia. (Matt. 24) Suuri luopumus ei voi tapahtua maailmassa. Maailmalla ei ole mitään hengellistä, josta se voisi luopua. Luopumus voi tapahtua vain seurakunnan keskellä. Tästä olen puhunut ja kirjoittanut jo pitkään. Se aika on nyt. En nyt mene yksityiskohtiin tarkemmin, mutta moraalin, maailmallisuuden, harhaoppien ja syntielämän tulo kristikunnan keskelle on täysin edessämme. "Sateenkaariliike" kolkuttelee jo jokaisen kirkkokunnan ovella. Luopumus on täällä, ennennäkemätön luopumus.

Raamattu puhuu myös, miten antikristus luo lopunaikana talousjärjestelmän pedon merkin kautta. Se otetaan oikeaan ranteeseen tai otsaan. Ja ilman sitä, ihminen on kyvytön käymään kauppaa tai elämään maailman talousverkostossa. (Ilm. 13) Tämäkin järjestelmä on jo tehty mahdolliseksi teknologian kautta.

Minulta loppuisi aika ja kirjoituksesta tulisi liian pitkä, jos kävisin kaikki meidän aikanamme toteutuneet Raamatun profetiat. Juutalaisen kansan paluu Israeliin (Hes. 38:8) pitkän rauniokauden jälkeen on yksi voimakkaimmista merkistä siitä, että elämme todellakin "vuosien lopulla". (Hes. 38:8) 

Osittaisen preterismin kylmä tuuli

Mutta...

Juuri nyt, kun seurakuntana näemme kaiken tämän tapahtuvan silmiemme edessä, kristikunnan näyttämölle astelee oppi nimeltä osittainen preterismi. Se sanoo meille, että nämä edellä mainitut Raamatun ennustukset, jotka näemme juuri nyt toteutuvan silmiemme edessä, tapahtuivat muka jo vuonna 70 jKr tai aikoja sitten. Se antaa ymmärtää, ettei tämä ole sitä profetioiden täyttymistä, josta Raamattu meille puhuu. (Huomaa, että tarkastelen nyt osittaista preterismiä klassisesti oppina. En hyökkää ihmisiä vastaan.)

Osittainen preterismi sanoo, että Matt. 24. luvun tapahtumat (ainakin jakeet 1-35), tapahtuivat jo vuonna 70 jKr. Se sanoo, että kaikki edellä mainitut Ilmestyskirjan profeetalliset ennustukset, jotka toteutuvat rutosti silmiemme edessä, tapahtuivat myös jo vuonna 70 jKr.

Tuon opin mukaan asiat eivät mene pahempaan suuntaan. Suuri ahdistuksen ja antikristuksen aika meni jo. Sitä ei tule. Tuo oppi menee jopa niin pitkälle, että se sanoo Matt. 24:30-31. ja 2. Tess. 2. luvussa ennustetun Jeesuksen tulon tapahtuneen jotenkin mystisesti tuomioiden muodossa v. 70 jKr. Tässä kohtaa oppi liippaa pelottavan läheltä jehovan todistajien oppia.

Katsohan tätä kohtaa:

Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. (24:21-22)

Tämäkin kohta toteutui osittaisten preteristien mukaan vuonna 70 jKr. No oliko ihmiskunnan sukupuutto v. 70 jKr lähellä? Ei varmasti! Silloin kuoli reilut 1 milj. juutalaista Jerusalemissa, mutta oliko Aasia, Eurooppa ja Amerikka uhattuna? Höpöhöpö. Maailmassa on ollut valitettavasti paljon pahempia aikoja sekä pakanoiden että juutalaisten kohdalla. Pelkästään holokaustissa kuoli 6 miljoonaa juutalaista. 

Ymmärrämme, että ydinsodan kautta ihmiskunnan sukupuutto on valitettavan helposti mahdollistettavissa meidän päivinämme. Siksi tuo suuri ahdistuksen aika onkin edessä päin. Jeesus sanoi niin. Ihmiskunnan sukupuutto uhkaa lopunajan suurten sotien kautta tulla ihmiskunnan osaksi, mutta Herra estää tämän. 

Eikö olekin merkillistä, että juuri nyt osittainen preterismi tulee keskuuteemme syöttämään uskoville pajunköyttä, että kaikki onkin jo tapahtunut? Siis juuri nyt, kun Raamatun ennustukset toteutuvat kiistämättömällä tavalla silmiemme edessä, eteemme tulee osittainen preterismi ikään kuin kieltämään tämän kaiken. 

Kun Jeesus sanoo, että nämä ovat synnytystuskia, preteristit sanovat, että ne menivät jo vuosituhansia sitten. Kun Jeesus sanoo, että nostakaa päänne, preterismi painaa päämme alas antaen ymmärtää: "Ne tapahtuivat jo. Ei ole mitään lopunajan ahdistusta ja suuria mullistuksia Raamatun pohjalta odotettavissa. Kaikki nuo merkit menivät jo. Suuri ahdistus ja antikristus tuli ja meni. Et voi ottaa niistä tukea ja niihin perustuen nostaa päätäsi kohti lunastuksen päivää." Eikö olekin pelottava oppi?

Raamattu sanoo, että profeetallinen sana on meille pimeässä loistava lamppu, josta kiinnipitämällä saamme valon tähän keskiyön pimeyden aikaan. Nyt osittainen preterismi on kuin kylmä tuuli, joka puhaltaa tuon lampun sammuksiin, ja jättää meidät keskelle lopunaikaa ilman toivoa Jeesuksen antamista lopunajan lupauksista. Meillä on harmaa tietoisuus, että Jeesus tulee fyysisesti joskus, mutta mitään merkkiä siitä ei ole olemassa - ei Ilmestyskirjassa, ei evankeliumeissa eikä missään. Kaikki nimittäin tapahtui jo aikoja sitten tuon opin mukaan. Ja näin ollen kun katsomme tulevaisuuteen Raamatun profetioiden valossa, emme näe juuri mitään, koska ne tapahtuivat jo (paitsi Jeesuksen fyysinen paluu, viimeinen tuomio ja uuden taivaat ja maa osittaisen preterismin mukaan). Osittainen preterismi sammuttaa siis profeetallisen sanan lampun oman suodattimensa kautta. Mikä vahinko niille, jotka omaksuvat tämän opin itselleen!

Onpa niitäkin, jotka sanovat, että edessämme on vain positiivisuutta eikä mitään ns. lopunajan ahdistusta. Tämä vie meiltä isolta osin pohjan valmistautumiseen vaikeita aikoja varten. Siksi osittainen preterismi kuulostaa joskus samalta kuin Kingdom now eli Valtakunta-oppi, josta mm. One Wayn Hard Talk- ohjelmat ovat voimakkaasti varottaneet meitä jo vuosia sitten.

Pelottavaa on myös se, että osittainen preterismi johtaa erittäin usein ellei jopa lähes aina korvausteologiaan tai täyttymyksen teologiaan (korvausgeologian alalaji, jossa sama lopputulos). Se on hyvä tiedostaa, vaikka se on heille usein kiusallinen asia. He saattavat kyllä sanoa, "emme hyväksy antisemitismiä, siunaamme Israelia, rukoilemme heille pelastusta", mutta teologia Israelin suhteen on pielessä. Älä anna heidän sumuttaa sinua kauniilla "Israel-korulauseilla" tai sillä, että tämä on "kehällinen asia". Israel on Jumalan silmäterä eikä kehällinen asia! Lue kirjoitukseni "Rokotus leviävää oppia vastaan, osa 2". Siinä tästä asiasta enemmän.

Paikoitellen siis osittainen preterismi on jopa pahempaa kuin korvausteologia, koska osittainen preterismi pitää sisällään myös paljon muutakin Raamatun vastaista kuin väärän Israel-teologian. He saattavat toki sanoa, etteivät ole korvausteologeja, mutta takana saattaakin olla kikkailua nimillä. Heidän usein edustama täyttymyksen teologia kun on käytännössä sama asia pienine yksityiskohtaisine eroineen matkalla korvausteologian kanssa samaan lopputulokseen. Siksi usein se niputetaan korvausteologian kanssa yhteen tai luetaan sen alalajiksi. Vaikuttaa siltä, että korvausteologian ollessa nimenä pilattu, osittaisen preteristit vaalivat "täyttymyksen teologiaa", joka kuulostaa tuntemattlmammalta ja kauniimmalta. Kyseessä on kuitenkin tietämätöntä kuulijaa sumuttaa asia.

Emme ole parempia

Te ulkokullatut, maan ja taivaan muodon te osaatte arvioida; mutta kuinka ette arvioitse tätä aikaa? (Luuk. 12:56)

Ajattele tätä. Jumalan kansa ei tuntenut Eliaa, siis Johannes Kastajaa, joka lähetettiin valmistamaan Herran kansa valmiiksi Messiasta varten. Ja kun Messias saapui omiensa tykö, Hänen omansa eivät ottaneet Häntä vastaan (Joh. 1. luku) vaan tappoivat Hänetkin niin kuin Johannes Kastajankin. He eivät tunnistaneet aikaa, josta oli profetoitu VT:ssä jopa sadoissa eri kohdissa. He eivät olleet valmiit ensimmäisellä kerralla. He eivät myöskään tunnistaneet omaa etsikkoaikaansa (Luuk. 19:44) vaan saivat maksaa siitä kalliisti vuonna 70 jKr.

Pelkään, että me olemme yhtä valmistautumattomat Messiaan toiseen paluuseen kuin juutalaiset olivat ensimmäisellä kertaa. Jos nimittäin hylkäämme Raamatun selvääkin selvemmät toteutuvat lopunajan profetiat ja profeetallisen sanan, olemme vaarassa muuttua tyhmien neitsyiden kaltaisiksi, joilla lamput sammuivat yön kriittisimmällä hetkellä. Siitähän Jeesus varotti meitä! Ja valitettavasti näyttää siltä, että osittainen preterismi sammuttaa nämä profeetallisen sanan lamput mitätöimällä niiden ajankohtaisuuden meidän aikanamme juuri nyt, kun ne suurella voimalla toteutuvat silmiemme edessä.

Emmehän me vain ole ulkokullattuja, jotka osaavat arvioida omasta mielestään sitä ja tätä, mutta olemme kadottaneet lapsenomaisen uskon Raamatun profetioihin ja Jeesuksen varoituksiin lopunajan eksytyksistä? Ne eksytykset ja väärät kristukset tulevat sanoen "Nyt on rauha, ei hätää mitään" (1. Tess. 5:3), mutta voi meitä jos uskomme heitä. He tulevat viimeisinä päivinä mitätöimään Raamatun lupaukset Jeesuksen takaisintuloon liittyvistä asioista:

"... ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta." (2. Piet. 3:4)

Siksi ystäväni, sinua on nyt varoitettu. Älä usko osittaisia preteristejä. Heillä on omat selitysteoksensa, koulukuntansa, liberaaliteoliginsa ja opukset, joiden kautta he luulevat löytäneensä jonkin uuden näyn tai selityksen Raamatun totuuksiin. Ja kuitenkaan tuo katolisen jesuiittateologin kehittelemä löyhä oppirakennelma ei kestä millään tasolla mitattuna Raamatun totuuden edessä, eikä varsinkaan silmiemme alla tapahtuvien ennustusten toteutumisten edessä. 

Pakene siis tuota oppia ja omista lapsenomainen usko Jumalan sanaan. Sinun ei tarvitse olla oppinut tai viisas, jotta sinulle avautuisivat Raamatun ihmeelliset aarteet ja totuudet:

Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. (Matt. 11:25-26)

Wednesday, January 17, 2024

Rokotus leviävää oppia vastaan, osa 2

Uskallan väittää, että tämän kirjoituksen aihe on todella vakava. Vakavampi kuin suuri osa kristityistä edes osaa ajatella. Vielä kuukausi sitten en itsekään käsittänyt täysin sitä, miten suuresta asiasta on kyse. Voin vakuuttaa sinulle, että en lihassa haluaisi ikinä kirjoittaa tätä tekstiä. Mutta niin kuin Jesaja 62:1 sanoo: "Siionin tähden en voi vaieta, Jerusalemin tähden en lepoa saa.."

Tämä teksti on siis toinen osa edelliseen tekstiini "Rokotus leviävää oppia vastaan, osa 1". Jos et siis ole lukenut 1. osaa, lue se ennen tätä niin tiedät, mistä on kyse. 

Suomessa julistajien keskuudessa leviää juuri nyt salaa Raamatun vastainen oppi. Sen opin nimi on preterismi tai osittainen preterismi niin kuin he sanovat. Se leviää erityisesti nuorten parissa.

Huomautan, että tämä teksti ei ole poliittinen kannanotto eikä epäraamatullista judaismia puolustava kirjoitus. Tämän tekstin tarkoitus on ainoastaan osoittaa, mitä Raamattu sanoo juutalaisten paluumuutosta lopunaikana Israelin maahan. Tarkoituksena on kumota preteristien sekä korvausteologien epäterveet opit, jotka ovat räikeästi Jumalan sanaa vastaan.

Tämä teksti keskittyy ehkä heidän vakavimpaan väitteeseen. He sanovat, että nykyajan juutalaisten muutto Israeliin ei ole Raamatun profetioiden täyttymys. Tämä teksti toivon mukaan perustelee aukottomasti tämän Raamatun vastaisen väittämän valheeksi. Uskon, että tulet huomaamaan, miten vaarallisesta opista on kysymys. Siksi, Suomen kristikunnan tulevaisuuden vuoksi, lue tämä teksti huolella ja levitä sitä, jos niin parhaaksi näet.

Herran henkilökohtainen asia

"Niin he tulivat pakanakansain sekaan; minne tulivatkin, he häpäisivät minun pyhän nimeni, kun heistä sanottiin: 'Nämä ovat Herran kansa, mutta heidän on täytynyt lähteä pois hänen maastansa'.

Niin minun tuli sääli pyhää nimeäni, jonka Israelin heimo saastutti pakanakansain seassa, minne tulivatkin. 

Sentähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo Herra, Herra: En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin.

Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä.

Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne." (Hes. 36:20-24)

Lue em. Raamatunkohta hyvin tarkasti. Siinä Herra sanoo, että Hän kokoaa juutalaiset KAIKISTA MAISTA ja tuo heidät omaan maahansa. Ja miksi Hän sen tekee? Jumala sanoo, että Hän pyhittää oman Suuren Nimensä pakanakansojen ja Israelin heimon edessä siinä, että Hän tuo juutalaiset kaikista pakanakansoista omaan maahansa.

Tämä ei ole ensinnäkään politiikkaa eikä judaismia. Juutalaisten paluu Israeliin kaikista pakanakansoista on ennen muuta Jumalalle äärimmäisen henkilökohtainen asia. Se on Hänen Suuren Pyhän Nimensä pyhittämisen asia. Hän ei tuo juutalaisia edes juutalaisten itsensä vuoksi vaan oman Suuren Pyhän Nimensä vuoksi.

Jotkut preteristit väittävät, että tämä on täytynyt tapahtua ennen vuotta 70 jKr. Mutta se ei pidä paikkaansa. Juutalaiset palasivat Babyloniasta Nehemian avulla, mutta he palasivat Babylonista eivätkä kaikista pakanakansoista. Tämä Raamatunkohta puhuu sellaisesta ajasta, jolloin juutalaiset on ripoteltu jokaiseen kansaan ympäri maailman. (Hes. 36:19) Ja se aika on nyt. Jatkuvasti jokaisesta ilmansuunnasta muuttaa juutalaisia Israeliin. Koskaan ennen ei ole ollut tällaista aikaa.

Varoitan nyt sinua vakavasti. Jos uskallat sanoa, että tämä nykyinen juutalaisten takaisintuominen kaikista pakanakansoista ei ole Herrasta, nostat kätesi itse Herran Suuren Pyhän Nimen pyhitysprosessia vastaan. Hän pyhittää tällä hetkellä Nimeään koko maailman silmissä tuomalla juutalaisia Israeliin. Niin kuin eräs vanha julistaja sanoi minulle tähän tyyliin: "On loukkaus Raamattua, Jeesusta ja juutalaisia kohtaan, jos sanoo, ettei tämä paluumuutto ole Raamatusta" - näin vapaasti mukaillen.

Pelkään, että pastori tai herätysliike, joka uskaltaa sanoa, ettei Herra ole tämän kaiken takana, nostaa kätensä pahimmillaan Jumalan suunnitelmaa ja Pyhää Nimeä vastaan. Siksi kehotan tekemään pian parannuksen, jos edustat tätä oppia. Siinä leikitään vaarallisilla asioilla.

Eikö tätä ole UT:ssa?

Preteristien bravuriväite on, että Jeesus eikä UT puhu juutalaisten paluumuutosta Israeliin mitään. No puhuuhan.

Ensiksi Jeesus antaa ymmärtää ennen taivaaseenastumistaan Apostolien tekojen 1. luvussa Öljymäellä, että Isä on oman valtansa voimalla määrännyt päivän, jolloin Jeesus perustaa Israelille valtakunnan. Tämän jälkeen enkelit vahvistivat opetuslapsille, että Jeesus on tuleva samalla tavalla takaisin kuin nousi ylös. Miten se tapahtuu? Jeesus palaa kerran Öljymäelle (Sak. 14:4) ja silloin juutalaiset ovat siellä Häntä vastassa. Hän perustaa Israelille valtakunnan. Hänen oma kansansa, juutalaiset, itkevät ja valittavat Häntä, jonka ovat lävistäneet ja ottavat Hänet vastaan Messiaana. (Room. 11:26) Jeesus siis lähti Öljymäeltä juutalaisten keskeltä taivaaseen. Ja Hän palaa kerran Öljymäelle juutalaisten maahan perustamaan Israelille valtakunnan. Juutalaisten täytyy asua Jerusalemissa, jotta Jeesus voi palata sinne. Yksinkertainen totuus, jonka preteristit pimentävät.

Toiseksi Jeesus sanoi, että pakanat tallaavat Jerusalemia, kunnes pakanoiden ajan päättyvät. (Luuk. 21:24) Nyt pakanoiden ajat ovat päättymässä. Enää ainoastaan temppelivuori on pakanoiden hallussa. Näyttää siltä, että pian siihenkin saattaa tulla muutos. Silloin nämä pakanoiden ajat päättyvät ja Jerusalem siirtyy kokonaan juutalaisten omaksi. Jeesus siis ennustaa juutalaisten paluun tällä tavalla.

Kolmanneksi Raamattu sanoo:

"Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaaksensa isille annetut lupaukset.." (Room. 15:8)

Jeesus on siis tullut ympärileikattuja, siis juutalaisia, varten vahvistaakseen isille annetut lupaukset. Isillä viitataan nyt niihin lupauksiin, jotka Jumala antoi Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Mitä Jumala siis lupasi? Paljonkin. Mutta erityisesti Hän lupasi Israelin maa-alueen (1. Moos. 15:18) Aabrahamin jälkeläisille eli juutalaisille aina Niilistä Eufratiin saakka.

Huomaa nyt tarkasti. Kristus tuli vahvistamaan juutalaisille juuri tämän isille annetun lupauksen. Joku saattaa sanoa, että se koskee vain "hengellistä Israelia". Ei tässä nyt puhuta pakanauskovista vaan nimenomaan ympärileikatuille annetuista lupauksista. Ne Kristus on tullut vahvistamaan. Ja tuohon vahvistamiseen kuuluu mm. se, että Aabrahamille luvattu maa-alue kuuluu juutalaisille. Ja Hän itse on pitävä siitä huolen, että he saavat sen eräänä päivänä itselleen Niilistä Eufratiin.

He eivät lähde sieltä pois

Preteristit väittävät, että juutalaisten paluumuutto koski jotain Raamatun aikana tapahtunutta ajanjaksoa eikä mitään nykyistä ajanjaksoa. Katsotaanpa mitä Jumala sanoo tähän:

Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. 

Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi. (Aamos 9:14-15)

Juutalaiset lähtivät Israelista pois vuoden 70 jälkeen. Tuli pitkä aika, jolloin maa oli rauniomaana niin kuin Raamattu ennusti (Hes. 38:8). Mutta Jumala oli luvannut, että koittaa aika, jolloin heidät tuodaan takaisin eikä enää ikinä revitä pois maastaan. Se aika on nyt. Aina heidät on historiassa revitty eri syistä pois, mutta Kristus vahvistaa isille annetut lupauksen juutalaisille, ja Hän itse tuo vuosien lopulla juutalaiset omaan maahansa pitkän raunioitumisajan jälkeen. (Hes. 38:8)

Tämä kumoaa täydellisesti preteristien opin siitä, ettei juutalaisten tulo lopun aikana Israeliin olisi Herrasta. Vuonna 70 heidät revittiin pois maastansa. Raamatun mukaan TÄYTYY koittaa aika, jolloin heitä ei koskaan enää revitä pois. Sellaista aikaa ei ole vielä Raamatun aikana ollut. Vuonna 1948 Israelin valtion syntyessä tuo profetia alkoi täyttyä. Ja me näemme sen toteutuvan silmiemme edessä. Elämme ihmeellistä aikaa.

Preteristien väärä liitto-oppi

Preteristit vaikuttavat sekoittavan liitot keskenään. 

VT:ssä on ainakin neljä tärkeää liittoa. Liitto Nooan kanssa, jonka merkkinä sateenkaari on. Toiseksi on liitto Aabrahamin kanssa, johon kuuluu lupaukset mm. Israelin maasta ja myös muitakin tärkeitä asioita (en nyt mene muihin asioihin). Kolmanneksi on Mooseksen lakiliitto ja neljänneksi liitto Daavidin kanssa.

Näistä neljästä liitosta vain liitto Mooseksen kanssa on vanhentunut tai tullut paremminkin Kristuksessa täyttymykseensä. Mutta ei Nooan liittoa ole purettu. Se on voimassa. Ja siitä on merkkinä edelleen sateenkaari. Eikä missään kohtaan Aabrahamin liittoa, joka koskee juutalaisia, ole purettu. Lupaukset maasta koskevat edelleen juutalaisia, ja Kristus on tullut vahvistamaan ja palvelemaan juutalaisia, jotta nämä lupaukset täyttyisivät. (Room. 15:8)

Preteristit tuntuvat sekoittavat nyt Aabrahamin kanssa tehdyn liiton Mooseksen lakiliittoon, joka on Kristuksessa tullut täyttymykseensä. Ne ovat kaksi täysin eri liittoa, joista vain Mooseksen lakiliitto on tullut täyttymykseen ja vanhentunut siinä mielessä kuin UT sen meille esittää.

Fysiikan lakien pitää muuttua

Heidän toinen ymmärtämätön, ja hiukan viisastelulta kuulostava, kysymyksensä on: "Onko Jumalalla kaksi kansaa?"

Ei voi kuin ihmetellä heidän kevyttä Raamatun tuntemustaan. Pelastukseen nähdenhän ei ole kuin yksi verellä lunastettu kansa. Ja pelastukseen nähden ei ole juutalaista, kreikkalaista, miestä tai naista. 

Mutta niin kuin olemme todenneet edellä, juutalaisia koskee sellaiset lupaukset, joita mitään muuta kansaa ei koske. Tässä kirjoituksessa keskitymme siihen, että Israelin maa Niililtä Eufratiin on luvattu juutalaisille eikä kenellekään muulle kansalle (1. Moos. 15:18). Jumalalla on siis pelastukseen nähden vain yksi kansa, mutta Hän on lupauksiensa vuoksi luotettava juutalaisille, eikä koskaan petä lupauksiaan. Jos Hän pettäisi lupaukset lihalliselle Israelille, miten voisimme olla varmoja, että Hän pitää lupauksensa UT:ssa olevalle Jumalan seurakunnalle? Jos Hän ei anna Vanhaa Jerusalemia lupauksensa mukaan juutalaisille, mistä tiedämme, että Hän pitää lupauksensa Uuteen Jerusalemiin pääsyn suhteen?

Lue nyt seuraava kohta todella tarkkaan:

Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot pauhaavat - Herra Sebaot on hänen nimensä: Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. (Jer. 31:35-36)

Jotta juutalaiset lakkaisivat olemasta Jumalan omaisuuskansa AINIAAN, pitäisi ensin auringon ja kuun tähtitieteelliset ominaisuudet avaruusfysiikassa muuttua. Niin kauan siis kuin aurinko ja kuu nousevat ja laskevat, juutalaiset ovat ainiaan Jumalan omaisuuskansa.

Preteristi, kuuntele tarkkaan. Älä koske tuohon kansaan ja väitä muuta. Se on vaarallista. Ja varo levittämästä tuota oppia eteenpäin. Joudut vastaamaan sanoistasi kerran Jumalan edessä. Tee oikeasti pian parannus ja palaa Raamattuun. Et ole oppiasi löytänyt Raamattua lukemalla. Olet oppinut sen selitysteoksista, epäterveiltä opettajilta tai teologisesta koulusta. Kukaan ei tätä oppia löydä Raamattua lukemalla.

Niilistä Eufratiin

Viimeiseksi on sanottava, että Herra lupasi Aabrahamin jälkeläisille Israelin maan Niilistä Eufratiin. He eivät ole vielä koskaan omistaneet tuota maata tuossa laajuudessa. Mutta eräänä päivänä he omistavat tuon maan kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi juutalaisten on siis palattava kerran Israeliin, koska muuten Jumalan lupaus Niilistä Eufratiin olevasta Israelin valtioon jäisi toteutumatta. Se ei siinä mittakaavassa ole vielä koskaan toteutunut. Joten sen täytyy vielä toteutua. Muuten Sana raukeaisi tyhjiin.

Joku preteristi saattaa sanoa, että nyky-Israel ei ole Israel Raamatun merkityksessä, koska se ei ole Niilistä Eufratiin oleva maa. Tämä on aivan naurettava logiikka, koska sen mukaan Israel ei olisi siinä tapauksessa ikinä ollut aito Israel, koska se ei ole koskaan ollut vielä siinä laajuudessa kuin Jumala sen Aabrahamille lupasi. Tämän väärän logiikan mukaan siis Daavidin ja Salomonkaan aikainen Israel ei ollut Israel, koska silloinkaan ei maa-alue ollut Niilistä Eufratiin. 

Jumala tulee varmasti toteuttamaan tämänkin lupauksensa Niilistä Eufratiin eräänä päivänä. Onko se 1000 vuotisessa valtakunnassa vai joskus muulloin? En osaa sanoa. Mutta tämän lupauksen vuoksi juutalaisten muutto Israeliin on Jumalasta. Eikä siihen kannata likaisella teologin sormella törkätä. Se on vaarallista.

Lopuksi

Eräs veljeni kysyi, mitä seurauksia sillä voi olla, jos kiellämme juutalaisten nykyaikana tapahtuvan muuton Israeliin olevan raamatullinen asia.

Lue nyt kaikella vakavuudella. Israel on lopunajan kello. Saatana on halunnut aina tuhota Israelin ja juutalaiset. Sen me tiedämme historiasta Esterin ajoista näihin päiviin asti. Tiedämme, että tulevaisuudessa kaikki pakanakansat tulevat hyökkäämään Jerusalemia vastaan. Uutisia seuratessa ei voi välttyä ajattelemasta, että onko tuo asetelma nyt muodostumassa. Jos siis sinä kiellät, että nyky-Israel ei ole Herrasta, asetut sanoillasi pahimmillaan antikristuksen joukkojen puolelle, jotka hyökkäävät Jerusalemiin päivien lopulla. (Sak. 12. ja 14. luku) 

Aikanamme antisemitismi nostaa päätään ja juutalaisvastaisuus kasvaa viikko viikolta. Lopunajan asetelmat ja palat loksahtavat Raamatun ennustusten asettamiin paikkoihin ja kaikki menevät niin kuin Raamattu ennustaa. Voi sitä ihmistä, joka sanoo, että Israel ei kuulu juutalaisille! Hän astuu sellaiselle puolelle, jossa Jumala ei ole. Hän nousee Jumalan Suurta Pyhää Nimeä vastaan. Hän nousee Jumala suunnitelmaa vastaan. Hän nousee Jumalan Sanaa vastaan. Ja Hän asettuu pahimmillaan niiden joukkojen puolelle, jotka Jeesus tuhoaa kerran tulemuksensa henkäyksellä.

Voit saada kyllä maailman hyväksynnän ja ystävyyden osaksesi (joka on muuten vihollisuutta Jumalaa kohtaan Jaak. 4:4), jos kiellät Israelin kuulumasta juutalaisille. Mutta nouset silloin Jumalan Pyhää Sanaa vastaan. Tee siis tästä asenteestasi pian parannus. Sormesi voi pahimmillaan olla painettuna Jumalan silmäterää vastaan. (Sak. 2:8)

Aamen.

Monday, January 1, 2024

Rokotus leviävää oppia vastaan, osa 1

En kovin helposti lähde kirjoittamaan tällaista tekstiä. Kuitenkin koen velvollisuudekseni veljiä ja sisaria kohtaan puuttua erääseen erittäin huolestuttavaan oppirakennelmaan, joka on tulossa, tai osittain tullut, Suomen seurakuntien keskuuteen herätysliikkeistä riippumatta. Se on tulossa salaa, ja se kytee pinnan alla. Siksi pyydän, lue tämä teksti loppuun asti.

Tuon opin nimi on preterismi tai osittainen preterismi. Sen keskeiset oppisisällöt ja ns. "kivijalat" ovat siinä, että Uuden Testamentin ennustamat lopunajan tapahtumat (mm. Matt. 24. luku, 2. Tess. 2. luku ja Ilmestyskirja) ovat jo toteutuneet kokonaan tai lähes kokonaan. He näkevät, että nämä merkit toteutuivat temppelin tuhoutuessa vuonna 70. He perustavat väitteensä siihen, että Ilmestyskirja olisi kirjoitettu ennen temppelin tuhoa. 

Aluksi toki on sanottava, että preteristejä on eri asteisia. Enkä tässä tekstissä käy läpi kaikkia asteita. Jotkut uskovat tässä kirjoituksessa esiintyviä Raamatun vinoutuma enemmän ja toiset taas vähemmän. En halua myöskään leimata ketään ihmistä kirjoituksella harhaoppiseksi. Haluan ainostaan esitellä preterismistä nousevia opinkappaleita sen mukaan, kun olen sitä oppinut ymmärtämään.  Pääpiirteissään kyseinen oppi toivon mukaan tulee läpivalaistua sellaisena kuin sitä maailmassa pääosin esiintyy.

Monet heistä eivät usko antikristuksen tulevan lopunaikana (tulevaisuudessa). Heidän mukaansa siis antikristus on vain yleinen "henki" maailmassa. Myöskään pedon merkkiin he eivät usein usko vaan sanovat sen olevan vain "ideologia". He ovat useissa opin kappaleissaan ottaneet puolitotuudet ja tehneet niistä totuuksia.

Ehkä yksi vakavimmista asioista preterismissä on ns. sijaisteologia, jossa he kieltävät aikanamme tapahtuvan juutalaisten paluun Israeliin (v. 1948 jälkeen) olevan Raamatussa ennustettu asia. Tämä oppi on todella lähellä korvausteologiaa, joka on taas erittäin vakava opillinen vinoutuma ja jopa antisemitismiin johtanut asia. He kiistävät olevansa korvausteologeja, vaikka sijaisteologia on lähes sama asia.

On syytä ytimekkäästi puuttua ja rokottaa koko Suomen seurakunta tätä oppia vastaan. Tämä oppi on tulossa. Eikä varsinkaan nuori sukupolvi käsitä sen suurista vaaroista, koska tämä oppi on järkeisoppi, joka tekee osatotuuksilla tyhjäksi Jumalan Sanan mielestöni paljon ovelammin kuin esimerkiksi viime vuosina Suomessa levinnyt kalvinismi.

Siksi sielujen tähden pyydän, että perehdyt tähän lyhyehköön tekstiin huolella, ja jaat sitä "rokotuksena" ystävillesi ja seurakunnallesi linkkinä, jos koeteltuasi niin parhaaksi näet.

Historian vääristys

Preterismin oppi Ilmestyskirjasta kaatuu, jos käy ilmi, että Ilmestyskirja on kirjoitettu temppelin v. 70 tuhon jälkeen. Siispä monet preteristit yrittävät väkisin sijoittaa Ilmestyskirjan ilmestymisajan vuosien 60-70 välille. Katsotaanpa ensin historiaa. He nimittäin sanovat Ilmestyskirjan pedon olevan keisari Neron tai Vespasianuksen. 

Ns. kirkkoisä Irenaeus kirjoitti kirjassaan "Harhaoppeja vastaan" (vuonna 150-175 jKr, kirja 5, 30, 3), että Johannes sai Ilmestyskirjan keisari Domitianuksen (Rooman keisarina v. 81-96 jKr) hallintokauden loppupuolella. Huomaa, että Irenaeus oli Polykarpoksen oppilas. Polykarpos taas oli apostoli Johanneksen oppilas. Näin ollen Irenaeuksella oli apostoli Johannekselta saatu suora tieto asiasta vain muutaman vuosikymmenen takaa. 

Toinen kirkkoisä Hieronymus (347-420 jKr), joka käänsi latinalaisen käännöksen Raamatusta eli Vulgatan, vahvistaa, että Johannes sai Ilmestyskirjan v. 91-96 jKr (Katso BibleHub - Maineikkaiden miesten elämä - luku 9 - Johannes). Hän myös sanoo Johanneksen vapautuneen Patmokselta Domitianuksen kuoltua v. 96 jKr. (Hieronymus Maineikkaiden miesten historia 9). Hän myös vahvistaa kirkkoisien Irenauksen ja Justianus Marttyyrin vahvistukset Ilmestyskirjan ajankohdasta vuodelta n. 95 jKr todeksi. Tämän lisäksi lähteitä on useita ensimiseltä vuosisadoilta, jotka vahvistavat tämän todeksi.

Ei liene tarpeellista käydä asiaa enempää läpi. Historian kirjat osoittavat kiistatta, että Ilmestyskirja on varmuudella syntynyt vuoden 95 jKr paikkeilla. Kukaan ensimmäisten vuosisatojen merkittävistä opettajista ei ollut preteristi eikä tulkinnut Raamattua preteristisesti. Itse asiassa v. 150-175 jKr Irenaeus puhui antikristuksen tulemuksen olevan vasta edessäpäin. Ja Irenaeus oli saanut tietonsa apostoli Johannekselta, Ilmestyskirjan saajalta.

Todellisuudessa preterismin ensimmäinen isä oli katolinen jesuiitta Luis Alcazar, joka kirjoitti asiasta 1600-luvulla. Siitä ei tullut koskaan menestystä. Oppi on noussut suurempaan tarkasteluun vasta reilun sadan vuoden aikana. Nyt se tekee tuloansa jostain syystä jälleen.

Mutta niin kuin todettu. Iso osa preterismistä ei kestä historian edessä vaan useissa tapauksissa tuo oppi kirjoittavaa historiaa uudestaan.  Ja niin kuin sanottu, useiden preteristien täytyy saada Ilmestyskirja sopimaan ennen vuotta 70. Muuten oppirakennelma Ilmestyskirjsta kaatuu. Tämä edellä mainittu on kuitenkin vain historiaa.

En lähde antamaan liian suurta painoarvoa kuitenkaan historialle. Osa ihmisistä on siitä aina eri mieltä omine faktoineen, ja tämä väittely ei pääty koskaan, jos sille tielle lähdetään. Aina löytyy "holokaustin kieltäjiä" sekä niitä, jotka uskoo "Suomen aloittaneen talvisodan". Siksi en anna itse historiallisille faktoille liikaa painoarvoa. Se, mikä tässä painaa, on Jumalan sana. Seuraavaksi siis Jumalan sanaan.

Antikristus

Usein he väittävät, ettei antikristus ole ihminen vaan ainoastaan henki, joka maailmassa vaikuttaa. Tämä on totuuden vääristämistä ja osatotuuden tekemistä totuudeksi. Vanha patriarkka Veikko Manninen sanoi aikanaan, että "Suurin valhe on lähinnä totuutta." Preterismissä on nyt samanlaisia elementtejä valitettavasti, joita ollaan istuttamassa uskovien sydämiin. On olemassa antikristuksen henki, joka vaikuttaa jo nyt, mutta on olemassa myös selkeä antikristus, jonka koko UT sanoo tulevan lopunaikana yksiselitteisesti.

Jumala sanoo: "Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika." (1Joh. 2:18)

Johannes sanoo, että antikristus tulee. Voiko sitä selvemmin sanoa? Hän myös sanoo, että monia antikristuksia on jo tullut (keisarit, paavit, Hitler yms). Olivatko he "henkiä"? Eivät. Vaan ihmisiä. Millä logiikalla pää-antikristus on siis vain henki, jos ns. pikku-antikristukset ovat olleet aitoja ihmisiä, jotka antikristuksen henki on aika-ajoin nostanut valta-asemaan? 

Jeesuskin sanoo (Matt. 24. luku), että monia vääriä kristuksia nousee. Olivatko he siis "henkiä"? No eivät vaan ihmisiä. Tämä "antikristus on vain henki"- logiikka on täysin päätöntä ja mielivaltaista Raamatun tulkintaa, joka perustuu heidän argumenttiinsa siitä, että Keisari Vespasianus oli 2.Tess. 2. luvun "Laittomuuden ihminen". Sen vuoksi lopullista antikristusta ei enää tule, koska se tulikin jo vuonna 70. Tästä pääsemme seuraavaan kohtaan.

Yksi argumentti, joilla jotkut heistä perustelevat, ettei antikristus ihmisenä muka tule, on se, ettei sillä asialla maailmanhistoriassa olisi muuten mitään merkitystä muille kuin viimeiselle sukupolvelle. Mutta se ei ole totta. Raamattuhan varottaa yleisesti, että monia antikristuksia tulee. Ja uskovat ovat kautta aikain varautuneet siihen, ja ovat olleet myös valmiina kohtaamaan mm. paavien ja kommunistien vainot tämän varautumisen vuoksi. Siksi se varoitus on kaikille sukupolville aina ajankohtainen, eikä ainoastaan sille sukupolvelle, joka näkee pää-antikristuksen.

Laittomuuden ihminen

2. Tessalonikalaiskirjeen 2. luku sanoo, että Jeesus ei tule ennen kuin tapahtuu luopumus ja Laittomuuden ihminen ilmestyy. Tuo Laittomuuden ihminen, antikristus, menee Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ja tuon antikristuksen Jeesus on tulemuksessaan tuhoava suunsa henkäyksellä. Tästä puhuu myös Ilmestyskirjan 19:11-21. Jeesus tuhoaa Pedon sekä pedon merkin ottaneet ihmiset.

Tästä herää nolo kysymys preteristeille: Jos vuonna 70 temppeliin mennyt keisari Vespasianus oli tuo "Laittomuuden ihminen", tuhosiko Jeesus hänet tulemuksessaan? Tuliko Jeesus siis vuonna 70? Hänenhän täytyi tulla silloin, jos Vespasianus oli tuon Laittomuuden ihminen. (Lue 2.Tess. 2. Luku) 

Tiedämme historiasta, että Vespasianus kuoli normaalin kuoleman ja hänen viimeiset sanansakin ovat talletetut. Ns. täyspreteristit sanovat ihan oikeasti, että Jeesus tuli ikään kuin salaisesti vuonna 70. Hirvittävä oppi, josta Paavali varoittaa (2Tim. 2:17-18), että jotkut opettavat tätä harhaoppia turmellen joidenkin uskon. Siis sitä, että Jeesus on jo tullut ja ylösnousemus olisi vaivihkaa tapahtunut. 

Jotkut osittaiset preteristit saattavat taas sanoa, että Jeesus tuhosi keisari Neron ollessa mukana tuhoamassa häntä tms. No Nerohan teki tunnetusti itsemurhan. Ei Jeesus häntä tullessaan tuhonnut. Näyttää siltä, että heidän on kaikin tavoin saatava Raamattu sopimaan heidän omaan teologiaansa, vaikka teologia tulisi nousta Raamatusta.

Osittaiset preteristit saattavat taas opettaa tämän jotenkin kierrellen sanoen, että "Jeesus oli mukana tuomitsemassa tätä keisaria." Mutta Raamattuhan sanoo, että Jeesus tuhoaa antikristuksen nimenomaan tullessaan maan päälle. Jos siis Vespasianus tai Nero olivat tuo 2. Tessalonikalaiskirjeen 2. luvun antikristus, Jeesuskin on silloin tullut. Ja jos näin väitetään, tällöin olemme lähellä samanlaista harhaoppia, jota jehovan todistajat opettavat. He sanovat, että Jeesus on jo tullut salaisesti.

Matt. 24. luku

Opetuslapset kysyivät Jeesukselta kolmea asiaa: temppelin tuhoa, Jeesuksen tulemusta ja maailmaloppua. Näihin kaikkiin Jeesus vastasi. (Lue koko luku 24) Preteristien ongelma on, että he tunkevat koko luvun, tai lähes koko luvun, jälleen väkivalloi  toteutumaan ennen vuotta 70.

Se on kuitenkin mahdotonta. Tässä selkeitä argumentteja Matteuksen 24. luvusta.

Jeesuksen mukaan uskovat joutuvat tuolloin kaikkien kansojen vihattaviksi. Näin ei tapahtunut vuonna 70. Silloin uskovat joutuivat vain Rooman kansan vainottavaksi. Ei kaikkien kansojen.

Jeesuksen mukaan monta väärää profeettaa nousee, jotka eksyttää monia. Nykyään vääriä profeettoja on paljon enemmän kuin v. 70 alkuseurakunnan aikana.

Jeesuksen mukaan ennen Hänen tuloaan tulee aika, jolloin on niin suuri ahdistus, jollaista ei milloinkaan ole ollut eikä koskaan tule. Ja jos niitä päiviä ei lyhennettäisi, ei yksikään ihminen jäisi henkiin. Vuonna 70 ei tällaista aikaa ollut. Itse asiassa maailman historiassa on ollut paljon pahempia aikakausia kuin v. 70. Esimerkiksi maailmansodat, kommunistien vainot ja Hitlerin vainot. Ne olivat laajuudeltaan paljon suurempia kuin v. 70 temppelin tuho, jossa kuoli reilut miljoona ihmistä. 

Pelkästään Hitler tapatti 6 miljoonaa juutalaista ynnä sotien uhrit, joissa kuoli kymmeniä miljoonia 2. maailmansodan aikana. Nämä Jeesuksen sanat ahdistuksesta ei siis voi tarkoittaa vuotta 70. 

Ilmestyskirja puhuu ajasta, jossa kuolee 1/3 maailman väestä sekä hirvittävistä vainoista, jota antikristus saa aikaan koko maailmassa. Siis samaa mitä Jeesus sanoi - kristityt joutuvat kaikkien kansojen vihattaviksi, ei pelkästään Rooman.

Jeesus sanoo, että silloin nousee monia vääriä kristuksia, jotka esittäytyy oikeina Kristuksena, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä. Lisäksi silloin kuu ja aurinko pimenevät. Ja silloin myös Jeesus tulee kuin salama leimahduksena maan päälle. Silmukka kiristyy pretetristien mielettömän opin ympärillä. Tätä kaikkea ei ole vielä tapahtunut. Eikä varsinkaan vuonna 70. Jos joku väittää julkisesti muuta, hän joutuu aika noloon asemaan Sanan edessä. Osittaisilla ja täyspreteristeillä on toki eroja.

Täytyy muistaa, että preteristeillä on ässänä hihassa sana "symboliikka". He tulkitsevat usein symbolisesti ne asiat, jotka eivät mahdu heidän teologiaansa. Ne taas, jotka mahtuvat, he selittävät ne teologiaansa sopivaksi kirjoittaen tarpeen vaatiessa historiaa uusiksi niin kuin totesimme aiemmin.

Jeesus sanoo vielä tässä luvussa, että enkeli puhaltaa pasuunaan ja uskovat kerätään kaikilta ilmansuunnilta Jeesuksen tykö Hänen tullessaan. Ja myös sen, että se sukupolvi, joka näkee näiden lopunajan tapahtumien alkavan ja täyttyvän, ei katoa. Preteristit yrittävät jälleen tällä perustella sitä, että se sukupolvi, joka eli Jeesuksen aikana, ei katoa. Eihän Jeesus niin sanonut. Vaan Hän sanoi, että se sukupolvi, joka näkee näiden edellä mainittujen lopunajan merkkien kaikkien tapahtuvan, ei katoa. 

Olemmeko me se sukupolvi? Voi hyvinkin olla. Fokus on kuitenkin Jeesuksen mukaan pidettävä valvomisessa ja pahoihin aikoihin varautumisessa eikä ajankohdan loputtomassa pohdiskelussa.

Pedon merkki

"... ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi." (Ilm. 13:15-18)

Tässä sanotaan suoraan se. Ilman pedon merkkiä ei voi ostaa eikä myydä. Ja siihen liittyy myös pedon palvonta. Ja se otetaan oikeaan käteen tai otsaan. Ilmestyskirja puhuu myös konkreettisesti ihmisistä, jotka ovat ottaneet tuon merkin, ja kertoo, miten Jumala heihin suhtautuu. (14:9, 16:2, 19:20)

Tätä ei voi ymmärtää toisin. Joko tämä uskotaan tai ei uskota. Jos tämä on vain symboliikkaa, silloin voidaan väittää mitä tahansa Raamatun kohtaa symboliikaksi. 

Kuka on antanut ihmiselle vallan sanoa, että pedon merkki on vain ideologia? Se on taas puolitotuus. Ns. pedon järjestelmä on uskonnollinen ideologia, joka eksyttää ihmiset kumartamaan petoa. Mutta se on myös taloudellinen järjestelmä, jossa ihmiset saadaan ottamaan se merkki otsaan tai käteen. Ja sen ottamattajättäminen tietää sitä, ettei voi ostaa eikä myydä. Tähän kaikkeenhan on tekniikka jo olemassa kehiteltynä. Mutta en mene nyt siihen. Siihen ei ollut teknologiaa mahdollisuuksia kuin vasta meidän aikanamme. Nyt se on täysin helppoa toteuttaa.

Jumala siis ilmoittaa, että edellä kuvatunlainen pedon merkki tulee. Haluan esittää lukijalle kysymyksen: Kuka haluaa, ettet usko pedon merkin tulevan? Kuka haluaa, ettet usko antikristuksen tulevan? Nimittäin se, joka ei usko pedon merkkiin tai antikristukseen, se ottaa eräänä päivänä ne mllemmat vastaan. Pelkään pahoin, että antikristuksen henki on se, joka tahtoo, että emme usko antikristukseen ja pedon merkkiin, koska silloin me olemme vaarassa ottaa ne vastaan. Tämän vuoksi pedon merkkiin uskomattomuus on mielestäni erittäin vaarallinen oppi.

Varoitus

Älä usko tähän oppiin. Se ei ole Raamatun mukaista oppia. Pari vuotta sitten kalvinismi teki tuloaan Suomen Siioniin. Se näyttää jääneen osittain suutariksi - onneksi. Mutta tämä tekstissä käsitelty oppi on nyt tulossa. Sitä opetetaan vielä toistaiseksi hyvin vähän, mutta se kytee pinnan alla. Monet ystäväni ovat törmänneet siihen. Ja se vie erityisesti nuoria mennessään. Se perustuu ainakin osittaisesti valheellisen historiaan ja väärään Raamatun tulkintaan, jossa osatotuuksista tehdään kokototuuksia.

Totuus on se, että kukaan uskoontullut ihminen ei löydä tätä oppia Raamatusta ellei hän lue eksyttäviä selitysteoksia tai muita epäterveitä oppikirjoja. Kukaan historian merkittävä Jumalan mies tai herätyksen pasuuna, ei ole ollut preteristi. Wilkerson, Ravenhill, Tynjälä, Viksten, Suonto, Muroma, Manniset, Pethrus, Mangs, Yli-Vainio tai Rahnasto eivätkä muut Jumalan miehet ole tämän opin edustajia. Kiinan herätykset, Intian herätykset ja muut "puskaherätykset", joissa Herra toimii väkevästi, ovat tavallisten "junttien" miesten kautta tulevia herätyksiä, joissa uskotaan Sanaan niin kuin se on kirjoitettu. Kukaan ei koskaan päädyt tällaiseen oppiin, ellei hän mene teologiseen instituuttiin saamaan vierasta oppia mukaansa tai itse lueskele kyseenalaisia selitysteoksia Raamatun sijaan. 

Jatkoa

Kirjoitan vielä toisen kriittisen tarkastelu osan preterismistä, jos Herra suo. Se tulee käsittelemään preterismin seuraamusta - sijaisteologiaa ja Israelin asemaa. Tämä aihealue on mielestäni monien preteristien vakavin vinoutuma, koska siinä opetetaan tavalla väärin Israelista maana, juutalaisista kansana sekä Jumalan lupauksista, jotka koskevat Israelia.

Raamattu puhuu siitä, että koittaa päivä, kun juutalaiset kootaan Israeliin, eikä heitä koskaan enää karkoiteta sieltä pois (Aamos 9:14-15). Vuonna 70 heidät karkotettiin pois, mutta nyt on koittanut aika, jolloin tämä Aamoksen profetia on toteutunut. Jumala on koonnut juutalaiset ennen Jeesuksen tuloa Israeliin Raamatun ennustusten mukaisesti.

Jeesus antaa ymmärtää, että Hän tulee kerran perustamaan Israelille valtakunnan, kun Hän palaa Öljymäelle. Juutalaiset ovat siis silloin palanneet sinne. (Apt. 1. luku). Tässä on siis selkeä ennustus Jeesukselta juutalaisten paluusta juuri ennen taivaaseen astumista.

Hesekiel 38:8 sanoo, että tulee aika, jolloin juutalaiset on tuotu takaisin Israelin maahan pitkän autiuden ajan jälkeen. Tämäkin on jo tapahtunut. 

Jeesus sanoi, että pakanat tallaavat Jerusalemia, kunnes pakanoiden ajan päättyvät. (Luuk. 21:24) Nyt pakanoiden ajat ovat päättymässä. Enää ainoastaan temppelivuori on pakanoiden hallussa. Näyttää siltä, että pian siihenkin saattaa tulla muutos. Silloin nämä pakanoiden ajat päättyvät ja Jerusalem siirtyy kokonaan juutalaisten omaksi. Jeesus siis ennustaa juutalaisten paluun tällä tavalla.

Näistä asioista kuitenkin kirjoitan lisää myöhemmin, jos Herra suo.