torstai 12. joulukuuta 2019

Miksi taivas pidättää sateensa?

Anna sade, Jumala. Sydän kaipaa, odottaa. Anna kaste Golgatan. Virvoittamaan kuiva maa.. Miksi taivas pidättää? Poutapilvet nyt vain nään. Kunpa sadepisat vuotais maahan, kostuttais.
Tätä laulua laulamme seurakunnissamme. Hilja Aaltosen runoon on helppo jokaisen kristityn yhtyä. Siinä runoilija kyselee kauniisti, miksi Jumala pidättää sateen kansaltaan.
Syy kuivuuteen
Jumalan kansalla oli aikanaan samalainen tila. Se oli joitain vuosia asunut Israelin maassa Baabelin pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Raamattu kertoo Jumalan kansasta seuraavaa:
Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon.. Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, kun se on rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Sentähden teiltä taivas pidättää kasteen ja maa pidättää satonsa. (Haggai 1:6, 9, 10)
Jumala kertoo kansalleen totuuden. Syy kuivuuteen ja sateiden puutteeseen ei ollut Baabel eikä pakkosiirtolaisuudesta johtuneet traumat. Jumala ei puhunut sanaakaan Baabelin hengellisesti sokeista päättäjistä eikä vääränlaisista poliitikoista. Syynä ei myöskään ollut ympäröivien pakanakansojen jumalattomuus ja hirvittävät epäjumalanpalvelusmenot. Eikö ole erikoista, että Jumala ei vyöryttänyt mitään syytä Baabelin niskoille, vaikka Baabelin rautainen ies oli vuosikymmeniä painanut Israelia alas? Jumala ei syyttänyt ketään ulkopuolista jumalatonta tahoa siitä, että Jumalan kansalla ja Israelin maalla oli kuiva ja hedelmätön aika
Jumala sanoo kuivuuden syyksi yhden ainoan asian: Hänen temppelinsä on rauniona ja kansa elää siitä piittaamattomana. Lue Haggain kirjan 14 ensimmäistä jaetta niin huomaat, miten tämä asia tuli korjata. Sitten korjautuisi myös kaikki muu ahdinko, joka kalvoi maata.
Kansan henki herätetään
Tuohon aikaan Jumala herätti uskovia ihmisiä näkemään tämän ongelman:
Ja Herra herätti Juudan käskynhaltijan Serubbaabelin, Sealtielin pojan, hengen ja ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan, hengen ja kansan koko jäännöksen hengen, ja he tulivat ja ryhtyivät rakentamaan Herran Sebaotin, heidän Jumalansa, temppeliä (Haggai 1:14)
Herra herätti Serubbaabelin hengen ja Joosuan hengen. Nuo miehet tulivat sisäisessä maailmassaan herätyksen tilaan. He eivät nyt syyttäneet kuivuudesta jumalattoman maailman syntielämää vaan näkivät nyt todellisen syyn maan rappiotilaan: Herran huone, Herran temppeli, on rauniona. Siinä on syy kaikkeen. Mitään hyvää ei tapahdu maassa ennen kuin temppeli on kunnostettu. Ja Raamattu kertoo, että pian koko Jumalan kansasta löytyi jäännös, jonka silmät avattiin näkemään todellinen syy kuivuuteen ja ahdinkoon. Heidän henki herätettiin unesta. Heidän hengellinen näkökykynsä kirkastui. Kaikki oli nyt selvää. Temppeli on korjattava ennen muuta.
He kuulivat oikein Herran sanan
Kaikki herääminen lähti liikkeelle siitä, että kansa kuuli oikein Herran sanat.
Niin Serubbaabel, Sealtielin poika, ja ylimmäinen pappi Joosua, Joosadakin poika, ja kansan koko jäännös kuuli Herran, Jumalansa ääntä ja profeetta Haggain sanoja, jota varten Herra, heidän Jumalansa, oli hänet lähettänytkin, ja kansa pelkäsi Herraa. (Haggai 1:13)
Pitkän kuivan jakson jälkeen Jumala vaikutti kansansa keskuudessa sen, että löytyi joukko ihmisiä, jotka kuulivat oikein Herran sanat. He ymmärsivät vastuunsa. He eivät enää syytelleet toisiaan eivätkä Baabelia. Tapahtui syvä sisäinen herääminen, jonka seurauksena koko kansan keskuuteen tuli Jumalan pelko. Herran sana tuli sellaisella voimalla, että se painoi miehet ja naiset polvilleen. Ei enää pelkästään kansan rappiotilan vuoksi eikä kuivuudenkaan vuoksi vaan oman sydämensä heräämisen vuoksi. Herran pelko valtasi heidät. Se pelko oli Baabelin vuosien aikana hiljaa kadonnut, mutta nyt se heräsi uudelleen. He ymmärsivät, että heillä on henkilökohtainen vastuu Jumalan edessä. Asia ei ollut enää vain koko kansan yhteinen ongelma vaan siitä tuli jokaisen Jumalan kansan jäsenen oma henkilökohtainen ongelma.
Suomen Siionin kuivuus
Tänään koen Jumalan puhuvan minulle Haggain päivistä Suomen kansan kohdalla. Me olemme pitkään eläneet kuivaa hengellistä ajanjaksoa, jolloin herätystä ei ole näkynyt. Samaan aikaan näemme Suomen kansan johtajissa ennennäkemätöntä jumalattomuutta. Elämme omassa ”Baabelissamme”, jossa jumalattomuus ja synti saa vapaasti rehottaa. Haukomme henkeämme ja ahdistuneena teemme some-päivityksiä, jossa päivittelemme maan rappiotilaa. Vyörytämme monien asioiden syyt hallituksen ja pääministerin harteille. He ovat mielestämme suuri Baabel ja Sodoma, jota on vastustettava. Luulemme, että syy on väärissä poliitikoissa ja heidän jumalattomuudessaan.
Syy ei kuitenkaan ole heissä. He ovat seurausta eräästä suuremmasta ongelmasta. Suomen mädännäisyys ei ole tauti vaan taudin oire. He ovat oire eräästä paljon vakavammasta ongelmasta. Niin kuin Haggain päivinäkään syy kuivuuteen ja rappiotilaan ei ollut Baabelissa, niin se ei ole tänäänkään. Syy on siinä, että Jumalan huone, temppeli, me, olemme raunioituneet. Meissä, Uuden liiton temppeleissä, on paljon sellaista, mitä ei meihin kuulu. Me olemme olleet jo vuosia raunioina, ja siksi kansan tila on se, mikä se on.
Me olemme menettäneet suolamme, jonka seurauksena maa haisee mädältä. Sanot ehkä, että ”Enhän minä vaan tuo harhaoppinen kirkkokunta tuossa vieressä on syyllinen.” Nyt ei ole kyse harhaoppisesta kirkkokunnasta siinä vieressä vaan sinusta ja minusta. Olemme henkilökohtaisesti yksilöinä Jumalan temppeleitä.
Jumala ei Haggain päivinä tarvinnut muuta kuin yhden ainoan miehen, Serubbabelin, heräämisen. Se riitti, että yksi ihminen heräsi ensin. Pian heräsi toinen, Joosua. Ja hetken kuluttua iso osa kansaa oli herännyt. He eivät heränneet päivittelemään Baabelin irstautta vaan Jumalan temppelin tilaa. Nähtiin se, että temppeli on rauniona, siksi kuivuus kalvoi maata.
Sinä ja minä emme ehkä elä synnissä, mutta elämämme ja ajankäyttömme kuluu joutavassa. Ensirakkautemme ei pala Kristusta kohtaan niin kuin tulisi. Efeson seurakunnan lailla olemme kyllä valveutuneet oikeaoppisina ja ahkerina seurakunta-aktiiveina, mutta touhumme ja toimintamme eivät enää nouse syvästä Kristus-elämästä ja rakkaudesta Häneen. Meistä on tullut seurakunnan monitoimikoneita, jotka juoksemme kukin oman huoneenne hyväksi (Haggai 1:9), niin kuin Haggain päivinä tehtiin. Olemme menettäneet aidon Kristus-elämän tuoreuden rukouskammioissamme. Emme oikeasti enää tunne häntä niin kuin Hän tahtoisi. Tunnemme kyllä seurakuntamme toiminnat ja elämme niissä, mutta Kristuksesta on tullut meille vieras. Elämme uskonelämäämme, vailla syvää rakkautta Kristukseen. Ja ilman sitä kaikki hyväkin toimintamme on kulkusen kilinää ja vasken helinää.
Parannus
Kaikki muutos alkaa siitä, että kuulemme Herran sanat itsellemme ja näemme oman tilamme. Meidän on ymmärrettävä henkilökohtainen vastuumme Jumalan edessä. Yksi ainut mies tai nainen riittää Jumalalle. Yksi kynttilä sytyttää tuhat kynttilää.
Pelkään, että me olemme tänään vain murheissamme Suomen kansan rappiotilasta, mutta emme näe syytä siihen. Ja jos emme näe syytä siihen, emme voi koskaan tehdä aitoa parannusta. On katkeraa omalle farisealaiselle ja oikeaoppiselle lihalle tunnustaa: "Minä olen menettänyt ensirakkauteni Kristusta kohtaan. Olen kuluttanut aikani joutavaan some-elämään ja viihteeseen. Olen käyttänyt aikani väärin."

Oi miten helppoa on peittää oikean opin ja oikeassa olemisen kaavun alle Kristus-elämän syvyyden puuttuminen. Ja miten mahdotonta onkaan herätä, ellei Jumala herätä. ”Herra herätti Serubbaabelin, Sealtielin pojan, hengen..” Niin. Herra herätti! Miten Hän saisi minut hereille tänään? Ja miten Hän saisi sinut hereille? Miten Hän saisi murrettua veltostuneen ja vääränlaisessa omahyväisyydessä marinoidun henkemme?

Tarvitsemme Jesajan kirja 6. luvun ilmestystä itsestämme. Jesaja oli 5. luvussa juuri surkutellut jumalattoman maailman syntielämää. Hän oli käyttänyt voi-huutoja tänne ja tuonne. Hän voivotteli kaikkea. Ympärillä oli valtava määrä syntiä ja saastaa.

Mutta nyt 6. luvussa Jesaja, päästyään Kristuksen valkeuteen, huutaa: "Voi MINUA!" Tarvitsemme juuri tällaista murtumista ja heräämistä! Herääminen ei ole sitä, että nähdään Baabelin syntielämä vaan oman sydämen tila. Herätyksessä Jumalan Henki ja Sana aivan kuin kuorivat sydämiämme koristavat uskonnollisuuden ja oikean opin kaavut. Kristuksen valon alla oman sydän petollisuus paljastuu, ja kohdataan uudestaan Jumalan armo ja Jeesuksen veren ansio tulee paljon syvemmäksi ja tuoreemmaksi kuin sen siihen asti oli ollut. Kun uskova saa tämän uuden kosketuksen henkeensä, voidaan puhu heräämisestä.

Päivittelijät
Olen viimeisien vuosien aikana jutellut monien uskovien kanssa kansamme tilasta ja Hengen sateiden puuttumisesta. Syiksi on esitetty harhaoppeja, jumalatonta hallitusta, vääränlaista kirkkopolitiikkaa, nuorisokulttuurin tuloa seurakuntiin ja amerikkalaisia virtauksia. En muista kuulleeni koskaan kenenkään sanoneen:
”Minä olen syyllinen! Herra on herättänyt minut ja näyttänyt, että Kristus-suhteeni ei ole sellainen kuin sen pitäisi olla. Herra on herättänyt minun henkeni näkemään oman temppelini raunio-tilan. Se on painanut minut polvilleni. Olen viime aikoina vain kaivannut saada uuden kosketuksen henkeeni Herralta! Tahdon ahkeroida ja tehdä parannusta. Tahdon rakastaa syvemmin Häntä. Tahdon löytää Hänet uudestaan! Ja sen heräämisen seurauksena rakastan ja nautin vain olla Hänen lähellään. Mikään muu ei tänään riitä!”
Ymmärrämme, että tästä on kyse. Herra tahtoo uudistaa minut. Ei vain seurakuntaa vaan MINUT! Jumala armahtakoon sitä uskovaa, joka ei mielestään uudistumista tarvitse!

Kuka herää ensimmäisenä?
Tahdon tänään todeta ystäväni, että Suomen rappiotila johtuu nukkuvasta seurakunnasta, jonka yksilöuskovien temppelit ovat raunioina. Niissä on paljon iljetystä ja väärää tai sitten ne yksinkertaisesti ovat vain raunioina. Miten Kristus voi toimia tämän maan hyväksi, jos Hänen ruumiinsa on rampa jaloistaan ja käsistään? Pelkään pahoin, että lampunjalat ovat siirtymässä kirkkokunnilta ja herätysliikkeiltä. Voi olla, että Jumalan valtakunta on siirtymässä monilta viinitarhan vartijoilta pois. Jeesuksen aikana se annettiin toisille, jotka tekevät oikeaa hedelmää. Herätysliikkeen liike kyllä saattaa jatkua, mutta herätys loppuu, jos Jeesus siirtää lampunjalkansa pois paikaltaan.
Teemme oikein, kun rukoilemme Suomen puolesta. Mutta mitään ei tapahdu ennen kuin löytyy se jäännös-joukko Jumalan kansasta, joka kuulee oikein Herran sanat, herää hengessään näkemään oman sydämensä tilan ja kokee Jumalan väkevän käden alla sisäisen kutsun ja kehotuksen lähteä oikeanlainen Herran pelko sydämessä laittamaan oma temppeli kuntoon. Se tarkoittaa rakkaussuhteen täydellistä uudistumista Kristuksen kasvojen edessä. Ja tuosta uudistuneesta rakkaussuhteesta alkaa kummuta uutta elämää, jonka ylle Jumala tulee vuodattamaan sateensa. Silloin maa tulee hedelmälliseksi jälleen. Muista, että Jumala ei tarvitse kuin yhden uskovan, joka aidosti herää. Löytääkö Hän sitä Suomesta?13 kommenttia:


 1. Lopun ajan herätys luvataan Malakia 4:5,6. Tässä Elia on vertaus lopun ajan uskovista.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuossa kohdassa sitä ei luvata. Elia on Jeesuksen mukaan tässä Johannes Kastaja. En kiellä etteikö herätystä olisi mutta tuon kohdan pohjalta sitä ei voida sanoa. "Elia on tullut" sanoi Jeesus.

   Poista
 2. Yksi keino voisi auttaa Kristuksen rakkauden löytämiseen ja se olisi totuuden puhuminen ja jos mahdollista totuuden rakastaminen. Me rakastamme kaikenlaisia ihmeitä ja merkkejä mitä tapahtuu siellä ja täällä mutta emme totuutta. Meille opetetaan että meidät temmataan tulevasta ahdingosta ja ahdistuksista mutta voi olla että tällaista saarnataan koska se on helppoa ja jotta saadaan seurakuntalasiet tuntemaan olonsa turvallisiksi ja jos mahdollista kerättyä rahaa. Kuinka paljon Jeesus huolehti rahasta,ruuasta tai asunnosta ?? Kuinka paljon alkuperäsiset apostolit voivottelevat nyt että he tulivat mestatetuiksi tai keihästetyksi tai joutuivat vankeuteen ??

  VastaaPoista
 3. Mitään emme voi ottaa ellei meille anneta, jos elät Jumalan tahdossa rukoillen nöyrällä mielellä, kaikki on mahdollista sille joka uskoo.Kallion päälle oli tehty kaivo pienen mökin pihalle joka myös oli kallion päällä,kaivo oli vuosi kausia tyhjillään ja kuivunut,vesi piti hakea maantien yli, niinkuin Mooses löi kallioon,niin siitä alkoi juosta vettä,
  kun muutimme tuohon mökkiin, kaivo alkoi vähitellen täyttyä ääriään myöten puhdasta raikasta vettä,Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen,Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan herätyksenkin,mutta Jumalan mielen mukainen murhe ei lähde meistä, sen Jumala antaa, ja sitä voimme rukoilla itsellemme.Olen varmaan kirjoittanutkin herätyksestä 80 luvulla,joka alkoi Jumalan mielen mukaisesta murheesta, tarvittiin tosiaankin vain yksi ihminen,
  herätys voi alkaa vaikka minun yhdestä Jumalan mielen mukaisesta murheesta, tai yksinkertaisesti Jumala vuodattaa pyhän-henkensä kaiken lihan ylle, niinkuin on luvannutkin tehdä sanassaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Se on äärimmäisen hyvä rukous, jos pyytää Herraa herättämään minut. Siitä kaikki lähtee. Että minä herään. Enkä voi herätä ellei Hän herätä.

   Poista
 4. Ei millään pahalla mutta mitään sateita ei tule koska ette pysty lahjomaan Jumalaa vaikka monet niin yrittävätkin tehdä ja monista ei ole toimimaan Jumalan äänenä. Kenet suurten seurakuntien johtajista tai johtohahmoista Herra on valinnut äänekseen ? Jumala katsoo ihmisen sydämeen , ei ulkomuotoon,voimaan tai tohtorihattuihin. Jumala valitsi kerran Daavidin tai Jeremian. Mutta totta yksikin riittää..Ja aina on toivoa ja Herra on armollinen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En käsittääkseen maininnut mitään Jumalan lahjomisesta tekstissäni. Jumalalla on kuitenkin märtyt periaatteet, joiden puitteissa Hän toimii ja käyttää nöyrää ihmistä. Nämä periaatteet löytyvät Sanasta.

   Kysyit kenet Jumala on valinnut äänekseen suurista seurakunnista. Tapani Suonto ja Teppo Lehtomäki. Siinä ainakin kaksi ääntä. Jos et tunne niin kuuntele molemmilta muutama saarna.

   Poista
  2. Tapani Suonto ja Teppo Lehtomäki ovat hyviä Raamatun sanan opettajia. Uskon heidän saaneen tehtäväänsä armoituksen Jumalalta, Herra on heidät työhönsä asettanut. Tämä uuspakanallinen maa tarvitsee lisää tällaisia julistajia jotka Jumala lähettää työhönsä. Minulla on sellainen sisäinen tunne tai aavistus, että Suomessa ei ole enää montaa vuotta mahdollista vapaasti julistaa ja opettaa Jumalan sanaa.

   Poista
  3. Mullakin on semmonen tuntu, että ovet suljetaan vapaalle julistukselle Suomessa. Valitettavasti. Ei voida enää avoimin palkeiden tehdä työtä mediassa. Sananvapautta kiristetään ja synnin julistamisesta tulee lailla kiellettyä. Nyt on aika tehdä työtä. Suosittelen katsomaan oneway.tv-kanavalta Suonnon uuden infon. One way menee antenniverkkoon. Kannattaa mainostaa sitä. Vielä hetki on aika tehdä työtä.

   Poista
 5. Tuo ilmastonmuutos teksti ei näy blogissasi ! Oletko koskaan käynyt synagogassa turussa, olin siellä hanukka juhlassa, katso kuvat sieltä blogistani.Aika hämmentäviä ajatuksia tuli sen jälkeen, ja kysymyksiä paljon, miksi yleensäkkin hanukka juhlaa tarvitsisi pitää ? joh.10:22 on miksi hanukka huhlaa pidetään, mutta se on uuden testamentin puolella, no miksi he ei sitten mainitse sanallakaan Jeesuksesta,ei edes messiaaniset juutalaiset, vaikka tietävät että Messias on jo tullut, syntynyt, ja kuollut ristillä, oikeesti mä en ymmärrä tuota hanukka juhlaa, siellä ei rukoilla, ei edes Jumalan nimeä mainita, monesti nuo Israel kokouksetkin ovat kuivia, niissä on paljon sitä pelkkää järki puhetta, ja selityksiä, ihan kuin henki puuttuisi niistä tilaisuuksista, kukahan selventäisi mulle mikä tarkoitus on tuossa hanukka juhlassa, eikö se ole lähinnä muotomeno ?tai jonkinlainen tapa ?
  Käsitänkö oikein kun jossain kohtaa sanaa sanotaan että:"Minä vihaan,minä halveksin teidän juhlianne,enkä mielisty teidän juhlakokouksiinne"aamos 5:21
  Mitä juhlakokouksia mahdetaan tarkoittaa, ei kaiketi seurakunnan kokouksia, vai jouluako, mikä ei ole Raamatullinen.?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei. Otin tekstin pois. En osaa hanukkagjuhlasta tarkkaan sanoa. Eipä ainakaan UT paljoa painoa moiselle anna. Suosittelen mieluummin sne ajan rukoilemaan tai lukemaan Raamattua. Tai tule Turun one way seurakuntaan su klo 16. Todella virvoittavaa Sanaa. onewayseurakunta.fi/turku

   Poista
 6. Kirjoitat kyllä hyviä tekstejä, vai onko ne lainattuja, kun et vastannut tuohon :mitä juhlakokouksia tuo Aamoksen kohta tarkoittaa ? tiedätkö ? ei sitä kaikkia kohtia tosin ymmärrä, mutta itse luulisin että se tarkoittaa juuri tuota hanukka juhlaa, myös muitakin juhlia kuten joulu, pääsiäinen on se oikea juutalaisten juhla, pääsiäinen jolloin Jeesus ristiinnaulittiin.Niin ainoastaan tuo Raamatun kohta joh.10:22 temppelin vihkimisen muistojuhla mainitaan.Kyllä tuli surullinen olo tuosta juhlasta,uskon päämäärä on sielujen pelastus, voi meitä ellemme evankeliumia julista, hanukka juhla oli kaukana evankelioimisesta, kysyin eräältä siellä olleelta että miksi he ei puhu Jeesuksesta? vastaus oli, no kun he odottaa vielä Messiasta. Eli peite on vielä heidän silmien edessä.
  Oikeassa olet että kyllä heidän puolesta täytyy rukoilla että silmät aukeaisivat ja juutalaiset ymmärtäisivät että Messias on jo tullut. oneway srk:taan on mulla pitkä matka,enkä aja autoa.Tuo ilmasto asia on yksi lopunajan vitsauksista, kukaan ei puhu siitä, mutta uskovat ymmärtää sen mitä kaikki tämä on mitä maailmassa nyt tapahtuu, viime vuosina aurinko on paahtanut ihmisiä, ja parhaillaan nyt muualla maissa.Ilm.16:8

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En varmasti tunne juutalaisia tapoja ja juhlia yhtä hyvin kuin sinä. Haukka-juhlaa vietetään temppelin uudelleen vihkimisen yhteydessä tapahtuneen öljy-ihmeen muistoksi noin 165 eKr. Tarkistin tämän netistä. Jesajan kirja on n. 700 eKr kirjoitettu joten silloin ei hanukkaa vietetty vielä.

   Kyllä tekstit ovat täysin minun omia. Kirjoitan niitä sitä mukaa kuin aikaa ja voimia riittää. Olisi paljon aiheita mielessä mutta ei ole sopivaa aikaa kirjoittaa niin paljon kuin haluaisi. Herra vaikuttakoon kaiken. Kiitos rohkaisustasi.

   Poista

Kiitos kommentista ja palautteesta! Arvostan sitä suuresti.